Amnesty Hoogeveen moet aantal gastlessen verminderen wegens tekort aan gastdocenten

Gastdocent Marnix Koppe en leerlingen van groep 8 in de Eben-Haëzerschool van Hollandscheveld in maart 2018. Foto: Klaasje Brakke-Russcher

Na een onderbreking van twee jaar tijdens de coronapandemie wil de scholenwerkgroep van Amnesty Hoogeveen graag weer beginnen. Maar de organisatie heeft een probleem: er zijn niet genoeg gastdocenten om alle basisscholen van Hoogeveen en De Wolden te bezoeken.

“Dat is heel spijtig”, vindt Marnix Koppe van de scholenwerkgroep van Amnesty “Het is namelijk onze bedoeling álle leerlingen van groep 8 en soms óók groep 7 te vertellen hoe Amnesty zich inzet voor Mensenrechten en bijvoorbeeld ook voor Kinderrechten. Maar wij redden het niet met zijn vieren voor 51 scholen!”

Voor het geven van een gastles hoeft de vrijwilliger geen leraar te zijn geweest. Koppe: “Dat wordt soms gedacht, maar dat is echt geen voorwaarde. Je moet het wel léuk vinden om iets te vertellen aan de schoolkinderen die dat jaar de basisschool gaan verlaten en daarmee een grote stap gaan zetten in de grotere wereld. Kinderen zijn zó inspirerend en hoopgevend. En bovenal nieuwsgierig.”

Volgens het lid van de scholenwerkgroep kost het niet vreselijk veel tijd. “Een les duurt doorgaans anderhalf uur, al komt er natuurlijk wel iets bij. Tweemaal per jaar vergaderen met de andere vrijwilligers van de scholengroep en ervaringen uitwisselen. Een afspraak maken met de school en de les voorbereiden. Amnesty kan je helpen aan goed lesmateriaal. Geef je vijf lessen per jaar, dan kom je op ongeveer 15 uur per jaar.”

Personen die met pensioen zijn, blijken volgens de werkgroepleden het meest geschikt, omdat de lessen uiteraard in schooltijd worden gegeven. Sommige gastdocenten geven de les graag in duo-verband, legt Koppe uit. Hij doet het sinds 2012 met plezier: “Dus aarzel niet en kom erbij! In de klas zie je vaak nog iets terug uit je eigen jeugd, al weten kinderen tegenwoordig heel wat meer dan ik vroeger.”

Wie belangstelling heeft en meer wil weten vanuit de praktijk, kan kijken op www.hoogeveen.amnesty.nl of contact opnemen met Marnix Koppe via de telefoon 0528-268234 of met een mail naar de secretaris van Amnesty Hoogeveen hildekerssies@gmail.com.