Appartementen in beschermd dorpsgezicht van Staphorst mogen niet, toch wil ondernemer een complex bouwen met 75 à 80 woningen

Het beleid van de gemeente Staphorst schrijft voor dat er in het beschermd dorpsgezicht geen nieuwe appartementencomplexen gebouwd mogen worden. De SGP stelt hier vragen over, want een ondernemers wil 75 appartementen realiseren op de plek van hotel Waanders, gevestigd in de beschermde zone.

 Deze plek behoort officieel nog tot het beschermde dorpsgezicht van Staphorst.

Deze plek behoort officieel nog tot het beschermde dorpsgezicht van Staphorst. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Een ontwikkelaar heeft het pand van hotel-restaurant Waanders gekocht om er een groot appartementencomplex neer te zetten. De Omgevingskamer wees een eerste plan met ruim negentig woningen af, maar iets kleiner zou wel kunnen. De ontwikkelaar moet met een aanpassing komen en het aantal woningen naar beneden brengen, tussen de 75 en de 80 zou wel kunnen.

Prominent aanwezig

Maar is dat wel zo? De SGP wijst op de nota ‘Belvedère Staphorst een eigen Wereld’, die in 2005 werd aangenomen. De partij wist toen de andere fracties achter zich te krijgen door de volgende passage erin op te nemen. ‘Vanuit cultuurhistorisch oogpunt hoort deze woonvorm (appartementencomplex) aan de Streek in het geheel niet thuis.’ Daarbij gaat het over volumineuze bouwwerken die prominent aanwezig zijn. In oude fabriekspanden mag het wel.

De plannen bij Waanders zijn nogal prominent aanwezig, liggen in het beschermd dorpsgezicht van Staphorst en zijn zeer volumineus. Het is wel zo dat de A28 op een steenworp afstand ligt van het project en dat ook de Muldersweg niet op ansichtkaarten staat qua mooiste plekje van Staphorst.

Geen glazen stolp over Staphorst

De cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden en steden in Nederland zijn op kaart gezet. Staphorst is één van deze gebieden. Deze aanduiding betekent niet dat het gebied ‘onder een glazen stolp’ moet worden geplaatst. De aanduiding legt de morele verplichting op dat men zich bij de ontwikkelingen zoals die in het gebied spelen extra rekenschap geeft van de bijzondere waarden die dit gebied vertegenwoordigt.

De nota uit 2005 is nog altijd van toepassing op de Streek, geeft ook het college van burgemeester en wethouders toe, maar toch moet een dergelijk complex wél kunnen, betogen burgemeester en wethouders. ‘Bestaand beleid vormt niet op voorhand een belemmering voor de indiening van een plan voor de nieuwbouw van appartementen op de locatie Waanders’, schrijft het college. ‘Bestaand beleid wordt meegenomen in die beoordeling. Bij de integrale afweging kan blijken dat er aanleiding is om gemotiveerd af te wijken van het bestaande beleid. Dat kan bijvoorbeeld gezien de locatie of vanwege de mate waarin het plan bijdraagt aan het verwezenlijken van maatschappelijke doelen en opgaven.’

Toekomst van gebied

De nota gaat uit van ‘behoud door ontwikkeling’. Geen Orvelte, maar ontwikkeling met beleid. ‘Dit moet niet worden gezien als een plandocument dat op alle ruimtelijke vragen en ontwikkelingen een antwoord geeft. Het beoogt een visie te geven op de toekomst van de Streek. Een toekomst waarin de rijke cultuurhistorie centraal staat en de inspiratie vormt voor nieuwe ontwikkelingen. De omgevingsvisie en de daarmee samenhangende bestuurlijke grondhouding en werkwijze bieden ruimte voor initiatieven die afwijken van het bestaande beleid.’

De ontwikkelaar uit Punthorst is vast van plan om zijn plannen te realiseren: rond de tachtig appartementen. Tot die tijd blijft hotel-restaurant Waanders open.