Bewoners De Menning in Wilhelminaoord leveren woonruimte in

Noorderboog heeft familieleden en personeel een ontwerp gepresenteerd voor de nieuwbouw in Wilhelminaoord. Het bestaande pand van zorginstelling De Menning maakt plaats voor twee nieuwe gebouwen, waarvan nu ook voor het eerst een ontwerp is getoond.

Een schets van de nieuwe Menning in Wilhelminaoord.

Een schets van de nieuwe Menning in Wilhelminaoord. Aangeleverde foto

Het huidige pand uit 1967 is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Omdat renovatie niet het gewenste resultaat op zal leveren is nieuwbouw noodzakelijk. Er wordt toegewerkt naar de realisatie van een geheel nieuw woonzorgcentrum dat voldoet aan de eisen van het veranderende zorgaanbod en woonwensen van de bewoners.