Bewoners Dieverbrug zien niets in grootschalige woningbouw. 'Dit is waanzin. Voor wie is het beter om hier te bouwen?'

Ruim 85 procent van de inwoners van Dieverbrug aan de Dwingelder kant heeft een handtekeningenactie tegen een woningplan in hun dorp ondertekend. Daarnaast bereidt een werkgroep een bezwaar voor tegen het collegebesluit om het voorkeursrecht te vestigen op de beoogde bouwlocatie van 23,5 hectare aan de Juliana Bernhardweg.

Willem Warnders en Maureen Ebbeling, met op de achtergrond het stuk grond waar het om gaat.

Willem Warnders en Maureen Ebbeling, met op de achtergrond het stuk grond waar het om gaat. Foto: André Weima

Maureen Ebbeling en haar man Willem Warnders zijn enkelen van de initiatiefnemers van deze protesten. Ze wonen al 42 jaar aan de Juliana Bernhardweg en willen op persoonlijke titel graag hun reactie geven. „Wij zijn niet tegen woningbouw, maar we zeggen ‘nee’ tegen grootschalige woningbouw in Dieverbrug.”

Nieuws

menu