Omwonenden windpark Bovenwind in Staphorst eisen miljoenen euro's schadevergoeding

Werkgroep Behoud de Lommert en ondernemers dreigen wederom naar de rechter te stappen om windpark Bovenwind in Staphorst tegen te houden. In elk geval willen tientallen bewoners een forse schadevergoeding. Die loopt op tot 5 miljoen euro.

In Rouveen staan al drie molens. Die in Staphorst worden veel hoger.

In Rouveen staan al drie molens. Die in Staphorst worden veel hoger. Streekredactie / Eelco Kuiken

De Raad van State ging eind vorig jaar akkoord met de omgevingsvergunning die de gemeente Staphorst had verleend voor windpark Bovenwind in gebied De Lommert. Wel moest de gemeente nog een paar formele zaken regelen, betreffende het geluid. Dat gebeurde en in mei was de vergunning definitief.

Waardedaling van 5 miljoen euro

De tegenstanders namen een gerenommeerd advocatenkantoor in de arm. Die berekende dat de gemiddelde woningwaarde in Staphorst ongeveer 3 ton is. Uit informatie rondom andere windparken blijkt dat huizen ongeveer 20 procent in waarde dalen.

Bij de 84 bewoners die binnen tien keer de tiphoogte (210 meter x 10 is 2100 meter) van windpark Bovenwind wonen, gaat het om een totale waardedaling van ruim 5 miljoen euro, een lage inschatting. Bewoners maken hier aanspraak op. Beter is het natuurlijk als alles afgeblazen wordt, meldt de advocaat er fijntjes bij.

Volgens de advocaat zijn er nieuwe inzichten en nieuwe jurisprudentie en ook bestaande jurisprudentie die simpelweg niet is meegewogen als het gaat om het windpark in Staphorst.

Een rechtszaak over een windpark in Delfzijl toont volgens de advocaat aan dat er een deugdelijke milieueffectrapportage op grond van een richtlijn van het Europees Parlement ontbreekt. Goede normen zijn niet meegenomen en daardoor zijn omwonenden in zeer ernstige mate benadeeld. Voor windpark Bovenwind ontbreekt volgens de bezwaarmakers dan ook een deugdelijke op de situatie toegesneden onderbouwing, waardoor de omgevingsvergunning nooit afgegeven had mogen worden. De advocaat baseert zich op andere rechtszaken over windmolenparken.

Er dreigt weer een rechtsgang

De advocaten sommeren de gemeente het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor windpark Bovenwind in te trekken en alsnog een juridisch houdbare milieueffectrapportage op te stellen. Mocht dat niet gebeuren, dan dreigt er weer een rechtsgang, waarin ook schadevergoedingen worden geëist.