Bewoners van Kastanjelaan Staphorst gaan naar Raad van State tegen bouw 38 woningen

Bewoners van de Kastanjelaan in de uiterste noordpunt van de gemeente Staphorst stappen naar de Raad van State om te procederen tegen het plan dat de bouw van 38 woningen mogelijk maakt. Het gaat om de locatie van voormalig bouwbedrijf Mussche. Het terrein ligt al jaren braak.

Begin maart stemde de gemeenteraad met tien stemmen voor en zeven tegen voor het bestemmingsplan. Omwonenden wilden met de ontwikkelaar om tafel gaan om een breed gedragen plan te maken, maar de meerderheid van de raad zag hier geen heil in.

De buurt vindt het aantal van 38 huizen veel te hoog. Het karakter van de wijk - met veel groen en feitelijk buitengebied - verandert zo te drastisch. Bewoners vrezen eveneens dat de ontsluiting en de verkeersveiligheid problematisch worden en ze vinden dat de gemeente zich niet aan haar eigen beleid houdt als het gaat om rooilijnen.

Ook zou de nieuwe wijk qua formaat en qua woningen niet aansluiten bij de bestaande bebouwing. De wijk is volgens de omwonenden niet bedoeld voor Staphorsters, maar voor Meppelers. Overigens lag er in een verleden ook al eens een plan met vijftig woningen. Bewoners willen en hopen dat de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt.