Bibliotheken in Ruinen en Ruinerwold moeten eigentijdser worden, gemeente De Wolden draagt 45.000 euro bij

Biblionet Drenthe krijgt eenmalig een bedrag van 45.000 euro van de gemeente De Wolden voor de herinrichting van de bibliotheken in Ruinen en Ruinerwold. Biblionet Drenthe wil met beide vestigingen een uitnodigende uitstraling geven van een moderne, eigentijdse bibliotheek. Bovendien wordt geanticipeerd op onvrede die onder inwoners leeft.

In 2015 opende de Bibliotheek Ruinen nog in het schoolgebouw.

In 2015 opende de Bibliotheek Ruinen nog in het schoolgebouw. Artizzl Media / Peter Nefkens

De bibliotheken in De Wolden zijn al vele jaren onderwerp van stevige discussies in de gemeenteraad, want het college komt steeds weer met bezuinigingsvoorstellen. Uiteindelijk moet het bibliotheekwerk in De Wolden 60.000 euro structureel inleveren. Die 45.000 euro van nu is incidenteel.

De bibliotheek in Ruinerwold, gevestigd aan de voorzijde van dorpshuis De Buddingehof, wordt ingericht als dBos. Dat staat voor De Bibliotheek op School. Tegelijkertijd wordt de jeugdcollectie aangevuld, zodat alle basisschoolleerlingen van Ruinerwold gebruik kunnen maken van deze boeken en niet alleen de jeugd van IKC De Dissel, die een steenworp verderop gevestigd is.

„Het andere gedeelte van de bibliotheek richten we in met de nadruk op het gebruiksgemak van digitaal lenen”, laat manager Lammie van der Tuuk van Biblionet Drenthe weten. „We zorgen voor een balans tussen fysieke en digitale collectie. Voor het fictiedeel van de collectie zetten we met name in op actualiteit en behoefte van inwoners. Dit deel van de collectie blijft fysiek in de vestiging Ruinerwold. Voor het non-fictiedeel richten we ons op digitaal lenen én lezen. De ruimte die daarmee vrijkomt wordt ingericht op de digitale ontmoetingsfunctie, ook daar met een eigentijdse uitstraling.”

Zelfde route in Ruinen

De bibliotheekvestiging in Ruinen is al heel wat jaren gevestigd in het gebouw van IKC ’t Oelebröd, daar wordt dezelfde route gevolgd als in Ruinerwold. Uitzondering is dat daar geen dBos-inrichting komt. Wel wordt de fysieke collectie non-fictie vervangen door een digitale. De kosten voor Ruinen bedragen 20 mille, Ruinerwold heeft 25 mille te besteden. Het Wolder geld wordt onder meer besteed aan kleine verbouwingswerkzaamheden, schilderwerkzaamheden, dBos-materialen voor Ruinerwold, verrijdbare kasten, inrichting en de aanschaf van digitale schermen.

Biblionet wil met deze moderne versie van de bibliotheek, die naast een fysieke collectie, meer inzet en begeleiding biedt op het online lenen (reserveren) en digitaal lezen (e-boeken), ook de gezelligheid creëren van een uitnodigende ontmoetingsplaats. „Daarnaast anticiperen we hiermee op het gevoel van afbraak en onvrede onder de inwoners van beide dorpen en kunnen we de inwoners zo optimaal mogelijk bedienen in een bibliotheek, die zichtbaar van deze tijd is en waar mensen met plezier naartoe gaan om te ontmoeten, ontspannen of zich te ontwikkelen”, stelt Van der Tuuk.

Overige vestigingen

Het complete bibliotheekwerk in De Wolden, dus ook de vestigingen in de Wijk en Zuidwolde, staat op de rol voor een digitale doorontwikkeling. Volgens Van der Tuuk vraagt dat echter een nog grotere investering. De bibliotheek van de Wijk zit sinds 2018 in het gebouw van IKC De Horst en was de eerste ‘vindplaats’ van Drenthe. De vestiging Zuidwolde verhuist naar het nog te bouwen Huus voor Sport en Cultuur. Dat gebeurt pas in 2023 als het Huus voor Sport en Cultuur gebouwd is.

Het is de bedoeling te komen tot een 24-uursservice waarbij Biblionet een beroep doet op de Drentse Innovatie Agenda van de provincie. Er is tevens een subsidieaanvraag voor heel Drenthe ingediend bij de sociale agenda van de provincie.