Kavels en woningen van uitbreidingsplan Poeleweg in IJhorst gaan in de verkoop, maar wel onder voorbehoud, want de bezwaartermijn loopt nog

Het bouwbord staat er op de plek waar maximaal 39 woningen komen aan de Poeleweg in IJhorst. De verkoop van kavels en woningen is ook gestart, maar wel onder voorbehoud.

 Wethouder Lucas Mulder en grondeigenaar Diederick Roo onthullen het bord.

Wethouder Lucas Mulder en grondeigenaar Diederick Roo onthullen het bord. Foto: Gemeente Staphorst

Wethouder Lucas Mulder en grondeigenaar Diederick Roo verzorgden maandagmiddag de onthulling van het bouwbord. Ze houden nog een slag om de arm. Het punt is namelijk dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelde, maar dat er nog beroep ingesteld kan worden. Dat kan tot 15 juli. Het is niet duidelijk of de buurt in het geweer komt. Dat zou wel kunnen, want hoewel iedereen blij is dat er eindelijk weer gebouwd kan worden in IJhorst, zijn omwonenden uiterst kritisch. De gemeenteraad kwam de buurt deels tegemoet, maar niet op alle fronten.

Bezwaar

Het grootste bezwaar van de omwonenden is en blijft elf rijtjeswoningen op de grens met de aanliggende wijk Ywehof. De buurt eist dat deze verplaatst worden, vanwege de privacy en het uitzicht. Dat gaat niet door. Dan zou het hele bestemmingsplan op de schop moeten. College en raad vinden dat het algemeen belang boven bezwaren uit de buurt gaat. In IJhorst is dringend behoefte aan nieuwe woningen.

De verkoop van kavels en woningen is gestart, maar wel onder voorbehoud. Alles kan pas doorgaan als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Als er na 15 juli geen bezwaren zijn, is dat zo. Komen die er wel, dan volgt een rechtsgang en is het plan definitief als de rechter heeft gesproken.

Ander bouwplan

Een ander bouwplan in IJhorst stuit ook op bezwaren en dat is het plan aan de Koedrift. Een initiatiefnemer wil een voormalig agrarisch erf omtoveren tot een woonwijkje met in totaal zeven huizen. De bestaande boerderij wordt gerenoveerd tot één woning in het voorhuis en twee sociale huurwoningen in het achterhuis. Daarnaast gaat het om vier vrijstaande huizen, inclusief de gesplitste boerderij. B en W van Staphorst vinden dat het kan.

Recreatieondernemer Alex Dekker van camping De Vossenburcht maakte bezwaar en hij vroeg om schorsing bij de Raad van State. Volgens hem is de zogeheten rood-voor- rood-regeling, waarbij je agrarische bijgebouwen mag slopen om er woonvierkante meters voor in de plek te bouwen, veel te ruim toegepast. Ook vindt hij het gek dat er zoveel huizen mogen komen in het landelijk gebied. Het belangrijkste argument van Dekker is dat hij vreest dat de nieuwe bewoners overlast ondervinden van zijn recreatiebedrijf. Het woonwijkje en de camping liggen vlak bij elkaar.