Blokzijl krijgt bronzen borstbeeld Prins Maurits. ‘Dit is ons geschenk aan Blokzijl’

Annemarie en Alko Tolner van het Prins Mauritshuis.

Annemarie en Alko Tolner van het Prins Mauritshuis. Foto: Sieb van der Laan

Ter gelegenheid van 150 jaar Prins Mauritsweeshuis en 25 jaar Grand café Prins Mauritshuis hebben Alko en Annemarie Tolner, eigenaren van het Grand café Prins Mauritshuis, een bronzen borstbeeld van Prins Maurits laten vervaardigen, dat vrijdag 2 juni wordt onthuld. „Dit is ons geschenk aan Blokzijl”, zegt Alko Tolner.

De onthulling wordt verricht door burgemeester Rob Bats, Marjet en Paulien Tolner, ereburger Lucie de Lange én Meike Lotterman. Meike schreef vorig jaar zomer, vlak voor het feest ter ere van 350 jaar stadsrechten, een brief aan koning Willem-Alexander of haar dorp niet weer stad mocht worden. In februari dit jaar werden de stadsrechten van Blokzijl, die sinds 1994 lagen in het Belasting & Douane Museum in Rotterdam, weer in bezit gekomen van de gemeente. „Daar willen we haar nogmaals voor bedanken”, zegt Alko Tolner.

Het borstbeeld laat letterlijk zien dat Prins Maurits een voor Blokzijl belangrijke betekenis heeft gehad. Hij voerde de strijd van de Nederlandse gewesten tegen Spanje aan. Zo onderging Blokzijl in 1621 een gedaantewisseling van een kleine schans (van Sonoy) naar een moderne fortresse (van Antonius Metius) met havenkolk in het midden. De prins wilde een goed bestuurde, weerbare en loyale plaats aan de Oostwal van de Zuiderzee. Om dat te bewerkstelligen, schonk hij tussen 1589 en 1610 belangrijke privileges aan de inwoners van de schans Blokzijl.

Weeshuis

Een halve eeuw na het overlijden van de prins werd in Blokzijl een weeshuis opgericht, dat later bekend zou worden als het Prins Maurits Weeshuis. Het weeshuis werd gevestigd in twee naast elkaar gelegen panden aan de toenmalige Vismarkt. In 1872 werden deze panden afgebroken en vervangen voor 1 nieuw pand, het nu nog steeds bestaande Prins Mauritshuis. Het pand heeft na het verdwijnen van het weeshuis in 1928 jarenlang een functie als kerkelijk gebouw gekend.

Restaurant

In 1970 verdween deze functie en werd het gebouw verkocht aan een particulier. Sinds 1998 zijn Alko en Annemarie Tolner-Wester eigenaar van dit bijzondere historische pand. Zij hebben in het gebouw vele aanpassingen en veranderingen aangebracht. Door verdere groei van het horecabedrijf richting de haven, dit door het aankopen en koppelen van buurpanden, hebben echtpaar Tolner besloten na een lang vergunningtraject het inmiddels rijks monumentale gebouw weer terug te brengen in de staat van 1928. Gelukkig was het in 1928 aangebrachte kerkplafond nog in grotendeels in tact. Met zorg en aandacht is het nu weer compleet gerestaureerd en in oude glorie te herkennen.

Vertellingen

Het beeld wordt opgenomen worden in de rondleidingen door Blokzijl verzorgd door de vrijwilligers van het Gildenhuys museum en het zal de spontane bezoeker vertellen wie Prins Maurits was. Ook wordt het beeld onderdeel van het ‘Weeshuis aan het water’ project, een project wat al een aantal jaren loopt en schoolkinderen op een unieke manier de historie van Blokzijl laat verkennen en ervaren. Dit project heeft grand café Prins Mauritshuis een aantal jaar geleden samen met het Prins Bernard Cultuur fonds gefinancierd.