BoerBurgerBeweging ook grootste in Waterschap Drents Overijsselse Delta

Door de hoge opkomst bij de gecombineerde verkiezingen voor provincies en waterschap lukt het een aantal gemeenten niet om de voorlopige uitslag op lijstniveau donderdagmiddag al aan te leveren. Foto: Wilbert Bijzitter

De BoerBurgerBeweging is ook de grote winnaar van de verkiezingen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Uit de voorlopige uitslag komt de nieuwkomer in het bestuur met 9 zetels.

De definitieve uitslag wordt op donderdag 23 maart vastgesteld. Dan is ook bekend wie de nieuwe bestuursleden zijn. Het opkomstpercentage van deze waterschapsverkiezingen bedraagt 63,4 procent. Dat is hoger dan de 57,5 procent bij de vorige verkiezingen in 2019.

De voorlopige uitslag op partijniveau is als volgt:

· Water Natuurlijk: 5 zetels (was 5)

· VVD: 2 zetels (was 4)

· CDA: 2 zetels (was 3)

· Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel: 2 zetels (was 3)

· ChristenUnie: 2 zetels (was 2)

· AWP voor water, klimaat en natuur: 0 zetels (was 2)

· 50PLUS: 0 zetels (was 1)

· SGP: 1 zetel (was 1)

· BoerBurgerBeweging: 9 zetels (nieuw)

· Belang van Nederland: 0 zetels (nieuw)

· Partij voor de Dieren: 2 zetels (nieuw)

Nieuws

menu