Boeren schrijven 'Hartenkreten' aan minister Piet Adema. 'Er wordt geen rekening gehouden met de emoties die leven op het platteland'

Van links naar rechts: Minister PietAdema, Stieneke van Nes, Wenda Bolhuis en Mariël van der Meer.

Van links naar rechts: Minister PietAdema, Stieneke van Nes, Wenda Bolhuis en Mariël van der Meer. Aangeleverde foto

Melkveehoudsters Wenda Bolhuis uit Beilen en Stieneke van Nes uit Dwingeloo en betrokken burger Mariël van der Meer uit Dwingeloo hebben woensdag het boekje Hartenkreten van boeren en plattelanders aan de politiek’ uitgereikt aan minister Adema.

Het boekje is een samenbundeling van brieven die vorig jaar augustus zijn aangeboden aan Johan Remkes. Naar aanleiding van een oproep van melkveehoudster Wenda Bolhuis om met haar een actie te starten om de provincie Drenthe te ondersteunen in hun gesprek met Remkes, zonder de trekker te gebruiken, gingen vijf melkveehoudsters aan de slag. Zo ontstond de Hartenkreet brievenactie.

Voor veel agrarische ondernemers, mensen werkzaam in de periferie en ook burgers de mogelijkheid om al hun gedachten en emoties op papier te zetten voor wat betreft de stikstofproblematiek en het effect op hun gezin en bedrijf en omgeving.

Op 19 augustus 2022 werden tijdens een lunchafspraak met gedeputeerde Henk Jumelet zo’n tachtig brieven aangeboden aan de provincie Drenthe. Tijdens deze lunchafspraak beloofde Jumelet de brieven ook te overhandigen aan Remkes. Naar aanleiding van de brieven nam de adviseur van Remkes een aantal keren telefonisch contact op, waardoor er goede uitleg gegeven kon worden over de Hartenkreet-brieven. Het leidde er dan ook toe dat Remkes de brieven specifiek benoemd in zijn rapport ‘Wat wel kan’.

‘Helaas zijn we alweer drie kwart jaar verder, maar er is nog weinig veranderd en merken we ook nu dat het politieke spel nog steeds gespeeld wordt. Er wordt geen rekening gehouden met de emoties die leven op het platteland. Emoties als wanhoop, frustratie, niet gehoord worden en teleurstelling. Dit heeft ertoe geleid een heel aantal brieven te bundelen in een boekje om de emoties die spelen op het platteland te delen met het grote publiek’, aldus melkveehoudsters en initiatiefnemers Wenda Bolhuis en Stieneke van Nes.

Tijdens de afspraak met minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema, is gesproken over de indrukwekkende en aangrijpende brieven die gebundeld zijn in het boekje.

Voor alle geïnteresseerden is het boekje Hartenkreten van boeren en plattelanders aan de politiek te bestellen via www.zuivelboerderijbolhuis.nl of op te halen bij de servicebalie van de Jumbo in Beilen. De opbrengsten van het boekje komen ten goede van Stichting Agri Facts en Stichting Stikstof Claim.