Bureau BING doet integriteitsonderzoek Staphorst

Hoe zit het met het controlerende vermogen en de bestuurskracht van de gemeenteraad van Staphorst? Frens Jansen

Staphorst - Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) gaat een integriteitsonderzoek uitvoeren naar het bestuur van de gemeente Staphorst.

Dat heeft de gemeente Staphorst vrijdagavond laten weten. Niet de burgemeester of het college van B en W, maar het presidium is opdrachtgever van dit onderzoek. Dat zijn de gezamenlijke fractievoorzitters, de griffier en de burgemeester. Hiervoor is gekozen omdat ook burgemeester Theo Segers onder het vergrootglas ligt.

Tot dit onderzoek is besloten naar uitlatingen van ex-wethouder Bert Krale van de gemeente Staphorst. Hij stapte op 11 juni op, nadat zijn partij het CDA het vertrouwen in het college opzegde. Krale was ruim vier jaar wethouder. Hij stapte op, omdat de situatie in het college volgens hem ‘onwerkbaar’ was.

Bert Krale beschuldigde twee weken geleden in een kranteninterview zijn voormalige collega-wethouder Lucas Mulder van de SGP van vriendjespolitiek, afspraken maken achter de rug van collegeleden om en regelingen te misbruiken om vrienden voordeel te geven.

In een rapport wat hij al op 2 juli naar de raadsfracties stuurde, doet in hij veertien pagina’s tot in detail melding van zijn bevindingen. In zijn stuk behandelt hij het vermeende handelen van Mulder in afwijking van coalitieafspraken, in strijd met raadsbesluiten, tegen collegeafspraken in, over de grens van de portefeuilleverdeling heen en handelen waardoor collega’s averij oplopen. De gemeenteraad sprak hier gek genoeg nooit over. Ook de gemeenteraad ligt hierdoor onder vuur.

Wethouder Lucas Mulder reageerde kort door te zeggen dat hij altijd handelt in het algemeen belang en ook burgemeester Segers zei zich niet te herkennen in de beeldvorming.

Het zijn ongekende beschuldigingen. Naar aanleiding van de berichtgeving is besloten een integriteitsonderzoek in te stellen. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten is gekozen als onafhankelijke partij om dit onderzoek uit te voeren. Vanwege de betrokkenheid van de burgemeester is het eigenaarschap van het integriteitsonderzoek bij het presidium neergelegd.

BING benadert eerst de direct betrokkenen om in gesprek te gaan over de onderwerpen die nu onder een vergrootglas liggen. Afhankelijk van wat er uit deze gesprekken komt, wordt het vervolg bepaald. Het streven is om het inmiddels gestarte onderzoek op zo kort mogelijke termijn af te ronden.

Het presidium, dit zijn de burgemeester, de fractievoorzitters en de griffier als secretaris, geeft aan: "Belangrijk is dat er straks een gedegen en onafhankelijk rapport komt met duidelijke conclusies. We hechten er vooral veel waarde aan dat het onderzoek in alle zorgvuldigheid gedaan kan worden."

 

Nieuws

menu