Buren van nieuwbouwplan Poeleweg in IJhorst stappen naar Raad van State

Een aantal buren van nieuwbouwplan Poeleweg in IJhorst is naar de Raad van State gestapt om het bestemmingsplan dat de bouw van maximaal 39 woningen mogelijk maakt, aan te vechten.

Reestdorp IJhorst vindt woningbouw prima en ook nodig, maar het plan Poeleweg moet beter.

Reestdorp IJhorst vindt woningbouw prima en ook nodig, maar het plan Poeleweg moet beter. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

De bewoners hopen dat de Raad van State het woningbouwplan vernietigt of in elk geval aandringt op aanpassingen. Het grootste bezwaar van de omwonenden zijn elf rijtjeswoningen op de grens met de aanliggende wijk Ywehof. De buurt eist dat deze verplaatst worden, vanwege de privacy en het uitzicht.

De gemeenteraad besloot dat in mei van dit jaar niet te doen. Dan zou het hele bestemmingsplan op de schop moeten en dat levert forse vertraging op. IJhorst heeft volgens de meerderheid van de raad de huizen te hard nodig. Het algemeen belang gaat voor de wens van enkele bewoners.

Burgerparticipatie

De verongelijkte buren zijn niet tegen woningbouw, maar wel de manier waarop het plan tot stand kwam. Ze laken de burgerparticipatie. Staphorst heeft die hoog in het vaandel, maar daar merkten deze IJhorsters naar eigen zeggen weinig van.

De gemeenteraad kwam de bewoners overigens wel deels tegemoet als het gaat om een bospad, een speelplek en lagere goothoogtes aan de randen van de nieuwe wijk, maar dat is niet genoeg. De Raad van State mag zich nu over de kwestie buigen.

Vertraging

Voor de gemeente Staphorst en de ontwikkelaar die samen optrekken bij dit uitbreidingsplan is het vervelend. Het betekent namelijk vertraging en onzekerheid. Hoewel de vergunning rond is, mag er verkocht en zelfs gebouwd worden, maar als de Raad van State een streep door het plan haalt of aanpassingen gebiedt, ben je het haasje. In de praktijk wachten ontwikkelaars meestal op een uitspraak.

Wethouder Lucas Mulder van Ruimtelijke Ordening van de gemeente Staphorst is niet blij met de gang van zaken. „Dit zorgt voor vertraging, hoeveel is nu niet te zeggen. De verkoop van de kavels is uiteraard onder voorbehoud van een mogelijke rechtszaak bij de Raad van State tot stand gekomen.”

De verkoop van de bouwkavels en rijwoningen aan de Poeleweg in IJhorst gaat snel. Belangstellenden konden zich tot en met 2 juli inschrijven voor een bouwkavel of rijwoningen in de eerste fase. Op dinsdag 6 juli vond de toewijzing door middel van loting plaat. De beschikbare bouwkavels zijn allemaal in één keer in optie gegeven. Er zijn nog enkele rijenwoningen beschikbaar. Allemaal met een voorbehoud dus. Als de Raad van State een vervelende uitspraak doet, kan alles anders worden.