Burgemeester Ten Kate zegt tegen groep 8-leerlingen in Staphorst: 'congratulations!'

Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst heeft maandag aan 28 voormalige groep 8-leerlingen van de Harmen Doornveldschool in Staphorst de zogeheten Anglia-diploma’s uitgereikt.

Burgemeester Jan ten Kate met de geslaagde leerlingen.

Burgemeester Jan ten Kate met de geslaagde leerlingen. Jaco Hoeve

De ‘Doornvelders’ zijn allen cum laude geslaagd voor het examen dat in juni – als afsluiting van de lessen Engels op de basisschool – werd afgenomen. „Een mooi resultaat dat houvast en hopelijk ook zelfvertrouwen geeft bij de instroom binnen het voortgezet onderwijs”, verwoorde schoolleider Bart Hoeve zijn tevredenheid.

De Doornschool sluit jaarlijks de lessen Engels in groep 8 af met het Anglia-examen. Dit jaar voor de zestiende keer. Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk dat scholen stapsgewijs ondersteunt om het vak Engels inhoudsvol en effectief aan te bieden. Het Anglia-examen kent tien niveaus van beheersing. Per niveau wordt in het leerplan beschreven wat een leerling onder de knie moet hebben.

Prestatie op hoog niveau

De (oud)leerlingen van de Doornveldschool maakten het examen begin juni op twee niveaus, met als onderdelen leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en grammatica. Iedereen slaagde met de kwalificatie ‘distinction’; meer dan 80 procent van de opdrachten waren goed. „Cum laude! Een prestatie van hoog niveau. Dat geeft je een goede basis binnen het voortgezet onderwijs. Je mag er trots op zijn”, betoogde burgemeester Ten Kate. „Ik ben het ook!”

Ten Kate sprak zijn waardering uit voor de leerlingen en de leerkrachten. „Jullie prestatie is een dusdanig belangrijk item in het dorpsgebeuren, dat ik het als punt één zal laten agenderen voor de eerstvolgende B en W vergadering”, liet hij vervolgens weten.

De native speaker juf Van Dorp en groepsleerkracht Ellen Dannenberg complimenteerden de geslaagden namens het team. Voorafgaand aan de diploma-uitreiking speelde juf Van Dorp op interactieve wijze een Engelse woordenspel met de geslaagden, met als uitkomst de tegeltjeswijsheid: Remember, practise makes perfect ! (Oefening baart kunst).

Na afloop van het officiële gebeuren was er een gezellige ‘party’ van leerlingen en leerkrachten. Opgetogen en met een hartelijk ‘ See you later!’ verlieten de jongelui hun vroegere basisschool. Het waardevolle Anglia-diploma in de ene hand en een meer dan pondspak Engelse drop in de andere hand. Nagewuifd door de strak wapperende Union Jack, die deze middag de schoolvlag verving.