Buurt wil geen appartementen boven nieuw te bouwen huisartsenpraktijk in Rouveen en stapt mogelijk naar rechter

Een aantal omwonenden van de nieuw te bouwen huisartsenpraktijk aan de Goudenregenstraat in Rouveen ziet appartementen boven het medisch centrum niet zitten. Ook maken ze zich zorgen over het parkeren. Ze stappen mogelijk naar de rechter.

Het verpauperde, leegstaande pand van de voormalige bibliotheek waar het medisch centrum moet komen.

Het verpauperde, leegstaande pand van de voormalige bibliotheek waar het medisch centrum moet komen. Foto: Frens Jansen

Dat laten ze weten aan de gemeente Staphorst. Het concept-bestemmingsplan lag ter inzage. De vergunningverlening moet allemaal nog. Bezwaren worden aangekondigd.

Nieuws

menu