CPB over nieuwbouw in Sint Jansklooster: 'nabetaling weegt niet op tegen stijging bouwkosten'

Woningbouw op Molenkampen IV kan pas in 2029 volgens het college, maar CPB wil eerder. Foto: ANP

Als er nu woningen gebouwd worden op Molenkampen IV in Sint Jansklooster dan volgt een nabetaling van bijna een miljoen euro. Daarom wacht de gemeente tot die claim voorbij is en dat is eind 2028. „Dat komt neer op 8,500 euro per woning, maar dat weegt niet op tegen de stijging van de bouwkosten. Over 6 jaar is dat een bedrag van 50.000 euro per woning”, zeggen CPB-fractieleden Tilko Gernaat en Ronnie Lassche.

De jongeren in Sint Jansklooster hebben meerdere malen een noodbrief gestuurd. Zij willen graag in het dorp blijven wonen en wachten met smart op nieuwbouw. De gemeente wil wachten met woningbouw op Molenkampen IV wegens de verplichting tot nabetaling, die tot december 2028 geldig is. „Het antwoord op de verplichting tot nabetaling hadden we wel verwacht maar de motivatie om te wachten tot 2029 met het bouwrijp maken en de uitgifte van kavels op Molenkampen IV verbaast ons zeer. U wilt wachten met de uitgifte om daarmee te voorkomen dat de betaalbaarheid van nieuwe woningen (nog) verder onder druk komt te staan. Op zich vinden we het voorkomen dat de betaalbaarheid van nieuwe woningen (nog) verder onder druk te staan een fantastisch streven, als fractie CPB willen we dit ook graag voorkomen. Maar als we dit willen voorkomen moeten we niet wachten met bouwrijp maken en kaveluitgifte tot 2029 maar dan moeten we vandaag plannen maken en ze morgen uitvoeren”, schrijft de CPB-fractie aan het college van burgemeester en wethouders.

Hogere bouwkosten

De fractie heeft een rekensom gemaakt. „Wanneer er 20 woningen per hectare gebouwd worden, zijn de kosten van de nabetaling 8.500 euro per woning. Maar de stijging van de bouwkosten is nog veel groter. In 2022 zijn de bouwkosten met 8,8% gestegen. Voor de stijging van de bouwkosten hebben we de bouwkosten index van het CBS geraadpleegd. Wanneer we uitgaan van een gemiddeld bedrag voor een woning van 200.000 euro is 8,8 procent een bedrag van 17.600 euro. Met uw plannen om over 6 jaar te gaan bouwen biedt u ‘de jeugd van Sint-Jansklooster’ beslist geen zekere toekomst. In de afgelopen 6 jaar zijn de bouwkosten met 25% gestegen. Gerekend met bouwkosten – materialen en arbeid - van 200.000 is 25 procent een bedrag van 50.000 euro. Niemand weet hoe lang de prijzen van materialen en grondstoffen onzeker blijven maar het structurele tekort aan arbeidskrachten zal blijvend een prijsverhogend effect op de bouw hebben. Met welke torenhoge woonlasten wilt u ‘de jeugd van Sint-Jansklooster’ opzadelen?”, vragen Gernaat en Lassche zich af.

‘Pijnlijk, maar het weegt niet op tegen stijging bouwkosten’

„Het is voor ‘de jeugd van Sint-Jansklooster’ niet meer te begrijpen. Hoe luid en duidelijk ook hun noodkreet is, deze klinkt kennelijk niet door tot de Vendelweg. Wanneer is Sint-Jansklooster aan de beurt? Hoelang moet de jeugd nog wachten om uit huis te kunnen? Hoeveel jonge gezinnen en stellen moeten Sint-Jansklooster nog verlaten voordat de gemeente daadwerkelijk actie gaat ondernemen? Een meer dan begrijpelijke vraag van jongeren die graag zelfstandig willen gaan wonen en geen betaalbare woning kunnen vinden. Welke handreiking gaat u doen aan ‘de jeugd van Sint Jansklooster’ als college in 2023. Wij hopen dat u inziet dat de verplichting tot nabetaling heel pijnlijk is maar niet opweegt tegen de stijging van de bouwkosten over 6 jaar.”

De fractie vraagt aan het college om af te wijken van de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 en het perceel Molenkampen IV zo snel mogelijk in ontwikkeling te nemen voor woningbouw.


Nieuws

menu