CTP Veldzicht in Balkbrug kan vanaf deze zomer 17 extra tbs-patiënten huisvesten

CTP Veldzicht in Balkbrug kan vanaf de zomer 17 extra tbs-patiënten huisvesten. Foto: CTP Veldzicht

Het aantal tbs-plekken in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht in Balkbrug wordt uitgebreid binnen de bestaande gebouwen. Op dit moment heeft de kliniek 48 plekken voor tbs-gestelden. Daar komen deze zomer maximaal zeventien plekken bij.

‘Veldzicht levert hiermee een bijdrage aan de capaciteitsbehoefte die er momenteel is binnen de forensisch psychiatrische zorg’, vertelt woordvoerder René Hut.

De zeventien extra plekken betreffen volgens Hut bestaande, maar nog onbenutte capaciteit binnen de hekken van Veldzicht. ‘Ze zijn bedoeld voor de brede doelgroep tbs-gestelden, waaronder vreemdelingen met tbs. Twee leegstaande afdelingen worden hiervoor de komende periode ingericht. Op dit moment heeft Veldzicht plek voor 172 patiënten. Dit wordt dus verhoogd naar 189. De capaciteitsuitbreiding betekent ook dat CTP Veldzicht zo’n dertig nieuwe personeelsleden moet gaan werven.’

Nieuwe bestemming

Veldzicht was in het verleden voor honderd procent een tbs-kliniek. Nadat in 2013 een sluiting ternauwernood werd afgewend kreeg het vanaf 2016 een volledig nieuwe bestemming. ‘Als Centrum voor Transculturele Psychiatrie legde de kliniek zich, naast de al bekende tbs-doelgroep, toe op het bieden van psychiatrische zorg aan vreemdelingen. De doelgroepen zijn inmiddels divers. Zo worden er asielzoekers behandeld die tijdelijk niet zijn te handhaven in een asielzoekerscentrum, is er plek voor ongedocumenteerden, verblijven er tijdelijk patiënten uit reguliere psychiatrische instellingen en zitten er vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd.’

In alle gevallen gaat het om personen met complexe psychiatrische problematiek die in een beschermde en beveiligde omgeving intensief worden behandeld. De patiënten hebben meestal een niet-westerse culturele achtergrond en een andere dan de Nederlandse nationaliteit.

De doelgroep vreemdelingen met tbs verblijft al sinds de nieuwe start in 2016 in CTP Veldzicht. ‘Deze personen hebben in Nederland een delict begaan en omdat ze lijden aan een psychiatrische stoornis zijn ze verminderd of volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Omdat er een risico is op herhaald delictgedrag ondergaan ze een tbs-behandeling. Onderdeel van hun verblijf in Veldzicht is dat ze – naast hun behandeling – worden geholpen en voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst. De betrokken patiënten hebben namelijk geen verblijfsstatus om in Nederland te mogen blijven of zijn deze door hun delict kwijtgeraakt’, aldus Hut.

Nieuwbouw in 2023

Vorig jaar maakte Veldzicht al bekend dat er plannen zijn om in de loop van 2023 binnen de hekken een nieuwe afdeling te bouwen voor 24 patiënten. Deze plannen staan los van de huidige uitbreiding met zeventien plekken. De exacte doelgroep voor de nieuw te bouwen afdeling is nog niet vastgesteld. Wel is het zeker dat het gaat het om forensische patiënten, die vallen onder het hoogste beveiligingsniveau binnen de forensische zorg.

Nieuws

menu