ChristenUnie wil 'vlinderbegraafplaatsen' in Staphorst, waar ouders hun kindje dat voor de 24e week dood ter wereld kwam, kunnen begraven

De ChristenUnie in de gemeenteraad van Staphorst dient dinsdagavond een motie in, waarin opgeroepen wordt om te komen tot een zogeheten vlinderbegraafplaats of sterrenveld in Staphorst, Rouveen en IJhorst. Dat is een plek waar ouders hun doodgeboren kindje dat voor de 24ste week dood ter wereld kwam, kunnen begraven.

Sterrenvelden of vlinderbegraafplaatsen zijn er niet in die gemeente Staphorst.

Sterrenvelden of vlinderbegraafplaatsen zijn er niet in die gemeente Staphorst. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

De achterliggende gedachte is dat er een wettelijke verplichting bestaat voor het begraven of cremeren van overleden kinderen vanaf de 24ste week van de zwangerschap. Deze verplichting geldt niet voor kinderen vóór de 24ste week van de zwangerschap komen te overlijden.

In die situatie worden ouders geconfronteerd met een lastige keuze. Soms laten ze de foetus achter in het ziekenhuis of wordt ervoor gekozen om een kindje te begraven op privéterrein. Of wordt gekozen om een kindje bij (groot)ouders te plaatsen in een reeds bestaand graf. Ouders kunnen ook een nieuw graf kopen. Dat is erg duur.

Speciaal veld

De ChristenUnie wil in de gemeente Staphorst vlinderbegraafplaatsen. Er zijn voorbeelden uit andere gemeenten bekend die hiervoor een specifieke plek op een algemene begraafplaats hebben ingericht. Deze overleden kinderen worden op een speciaal daarvoor ingericht veld begraven en op een gedenkkunstwerk of -steen wordt dan een gedenkteken van het overleden kindje bevestigd. Op deze manier wordt een eigen tastbare plek ingericht voor deze overleden kinderen voor lagere kosten.

De partij zocht contact met verschillende (lokale) instanties over de behoefte van deze voorziening in onze gemeente, onder meer met Stichting Nova en de plaatselijke verloskundigenpraktijk. Zij onderschrijven deze behoefte. „Bij hen is bekend dat ook in onze gemeente ouders worden geconfronteerd met deze keuze. Ook zij zien deze specifiek plek als een waardevol en passend initiatief. Deze motie houdt nu in dat het college wordt opgeroepen om dit initiatief verder uit te werken en een bedrag hiervoor op te nemen in onze begroting”, zegt fractievoorzitter Jan Carlo Bos.