Cijfers wijzen uit: busvervoer in de gemeente Staphorst is vrij beroerd

Als het om busvervoer gaat, scoort Staphorst vrij beroerd qua bereikbaarheid. Slechts 0,1 procent van de bevolking beschikt over een bus die vier keer per uur gaat. Niemand dus eigenlijk.

Staphorst doet het niet goed als het om frequent busvervoer gaat. Ook de haltes liggen ver weg.

Staphorst doet het niet goed als het om frequent busvervoer gaat. Ook de haltes liggen ver weg. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Iets meer dan 70 procent van de Staphorster bevolking ziet een bus minder dan vier keer per uur voorbijkomen, maar ongeveer 28 procent van de inwoners ziet nog niet eens per uur een bus voorbijrijden, en geen beschikking over een bushalte op een redelijke afstand. Er zijn elf gemeenten in Overijssel waar meer dan 30 procent van de inwoners niet de beschikking heeft over een busverbinding in de buurt.

Dit blijkt uit de meest recente cijfers (2018) van het onderzoek naar de beschikbaarheid van openbaar vervoer, dat is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving en CROW. Binnen Overijssel is de beschikbaarheid van openbaar vervoer in de grote steden beduidend hoger dan in het landelijk gebied.

Vrijwel geen reguliere busverbinding

In Overijssel heeft 88,2 procent van de inwoners de beschikking over openbaar vervoer in de nabije woonomgeving. Landelijk gezien ligt dat percentage op 91,9 procent. De gemiddelde afstand naar een bushalte in Staphorst is 700 meter. In Nederland is dat 400 meter.

Gemiddeld heeft 39,2 procent van de inwoners in Overijssel de beschikking over frequent busvervoer in de buurt. Dat is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde waar 52,8 procent van de inwoners frequent busvervoer op korte afstand ter beschikking heeft. Ook hier zijn er grote verschillen in Overijssel. In de gemeenten Olst-Wijhe en Wierden is er geen enkele inwoner die op korte afstand de beschikbaarheid heeft over frequent busvervoer, terwijl in gemeente Zwolle dit prima is. Staphorst zit op 0,1 procent, vrijwel geen frequente busverbinding.

Station

Er zijn zes gemeenten in Overijssel zonder treinstation. In twee daarvan (Losser en Staphorst) zijn er inwoners die in de buurt van een treinstation in een andere gemeente wonen. In Staphorst woont een aantal inwoners in de buurt van station Meppel. In Losser is dit Oldenzaal of Enschede.

Staphorst voert al jaren actie voor een treinstation en de politiek en diverse organisaties dringen erbij de provincie Overijssel op aan om het busvervoer te verbeteren, bijvoorbeeld om de route uit te breiden naar bedrijventerreinen en woonwijk De Slagen. Tot op heden zonder resultaat.

Als de beschikbaarheid van stad- en streekvervoer wordt gecombineerd met de beschikbaarheid van trein, dan blijkt dat in Overijssel 88,2 procent van de inwoners de beschikking heeft over openbaar vervoer in de nabije woonomgeving. In het stedelijk gebied in Twente en in Deventer en Zwolle geldt dat voor meer dan 95 procent van de bevolking. In Dinkelland, Losser, Tubbergen, Ommen en Dalfsen heeft minder dan 70 procent van de inwoners openbaar vervoer in de buurt. In Staphorst is het 72 procent. Dat komt vooral door het station in Meppel.