Willemien Tuin van de stichting OCO.

Cliëntondersteuner Willemien Tuin: ‘Mensen kloppen niet onnodig aan, maar we kunnen best wat meer vragen krijgen’

Willemien Tuin van de stichting OCO. Gewoon Geke

Zuidwolde - Inwoners van De Wolden die een vraag hebben over zorg of hulpverlening, kunnen sinds een jaar een beroep doen op de stichting OCO (Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning). Terugkijkend heeft de stichting haar bestaan al dubbel en dwars bewezen.

Stichting OCO heeft een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat, daarnaast zijn er vier dames die op parttime basis onafhankelijk steun geven aan de inwoners van De Wolden die daar behoefte aan hebben.

Eén van hen is Willemien Tuin uit Dalfsen en zij constateert dat de stichting nog wel wat meer bekendheid mag krijgen. „Ik denk dat we best wat meer vragen kunnen krijgen, we willen zo goed mogelijk in beeld komen, ook bij onze netwerkpartners. Of we het straks te druk krijgen? Laat maar gebeuren. Ik denk sowieso niet dat mensen onnodig bij ons aankloppen.”

Switch naar de zorg

De 58-jarige Tuin heeft jarenlang bij wooncorporaties gewerkt en maakte na een reorganisatie de bewuste keuze voor een switch naar de zorg- en welzijnssector. „Ik ben nu twee jaar coördinator bij het Mantelzorgnetwerk Hardenberg en zag deze functie bij OCO ook wel zitten. Ik heb daar bewust voor gekozen, want ik wil graag dicht bij de klant staan en het bevalt me ontzettend goed. Je kunt heel direct iets voor de mensen betekenen."

De vier beschikbare ondersteuners hebben allemaal een andere achtergrond. Daarom vullen ze elkaar ook zo goed aan. „Daar is bewust naar gekeken, maar iedereen neemt wel gewoon alle vragen aan hoor. We hebben regelmatig overleg met elkaar en maken waar nodig gebruik van elkaars kennis.” Een opleiding om dit werk te doen, is de opleiding mantelzorgmakelaar/cliëntondersteuner.

Verder zijn er masterclasses in het leven geroepen, maar de ondersteuners zijn meestal minimaal hbo-geschoolde mensen die ervaring hebben op bepaalde vlakken.

Stichting

Het ondersteunen van inwoners van De Wolden is een verplichting voor de gemeente vanuit de wet WMO. Vanwege de onafhankelijkheid kiest De Wolden ervoor dit via een aparte stichting te doen. „Onafhankelijk omdat je afstand moet houden. De gemeente biedt bij veel vragen die spelen het vangnet, via de WMO of de jeugdzorg. Doordat wij onafhankelijk zijn, kunnen we ook echt naast de klant staan. De gemeente is in veel vraagstukken de bepalende factor. De gemeente bepaalt bijvoorbeeld of je huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of begeleiding in de jeugdzorg krijgt. Wij zoeken met de cliënt maar de mogelijkheden die er zijn, de cliënt kiest dan uiteindelijk zelf.”

Structureel

De ondersteuners van het OCO houden ook de grote lijnen in de gaten, wanneer ze structureel signaleren dat er zaken misgaan, wordt aan de bel getrokken bij het eigen bestuur. „Het bestuur wendt zich dan tot de gemeente. Wij zien wel dat de gemeente kritisch kijkt waar de gelden naartoe gaan, wij kijken kritisch mee om te zien wat mogelijk is voor de inwoners”, legt Willemien Tuin uit.

Ze vertelt dat er aardig wat trajecten zijn van oudere mensen die kwetsbaar zijn en huishoudelijke hulp vragen. „Maar sommige mensen vinden het lastig om dat digitaal te doen, dan helpen we en ook kunnen we bij het keukentafelgesprek aanwezig zijn met de WMO-consulent van de gemeente.” Andere hulpvragen betreffen kinderen met speciale aandacht, hulpmiddelen, minimaregelingen en woonruimteproblemen. „Het zoeken naar de juiste zorgaanbieder vinden mensen ook lastig, wij laten als onafhankelijke zien wat mogelijk is. Het geven van advies is overigens lastig, omdat je dan stuurt. Wij kiezen niet voor de mensen, dat moeten ze zelf doen.”

Vragen

De vragen waar ze bij het OCO mee te maken krijgen zijn vooral kortdurende vraagstukken. „Soms zijn het complexe zaken. Na één concrete vraag blijkt er veel meer aan de hand, dan wordt andere hulp ingeschakeld. Veel mensen kennen de wet- en regelgeving niet, totdat ze er een beroep op moeten doen. Na een half uur kunnen wij ze dan vaak telefonisch al de weg hebben gewezen en kunnen ze zelf verder. In ongeveer twee derde van de situaties vraagt de oplossing meer tijd en ben je er echt wel even druk mee. Wij zijn de hele week bereikbaar en streven er naar zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Niet in weekenden, want voor crisissituaties zijn weer andere instanties bereikbaar.”

De cliëntondersteuners zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar op het algemene telefoonnummer 085-0013157 of via de mail op info@stichtingoco.nl .