Rouveen

Conclusie na enquête die door 250 burgers is ingevuld: het is goed toeven in Rouveen

Rouveen Foto: Willem Braam

De aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Rouveen zijn over het algemeen best goed. Dat vindt 56 procent van de mensen die een enquête van de dorpsraad uit IJhorst. De veiligheid voor fietsers en voetgangers zou wat beter kunnen.

Rouveners zijn content met hun dorp en alles wat er te doen is. Qua woonaanbod zijn er volgens de bevolking onvoldoende doorstroommogelijkheden en woningtypes: 58 procent vindt dat dit beter kan. Aan de andere kant krijgt de woonomgeving een dikke 8 en het zorgaanbod een ruime 7. Met de uitkomsten van de enquête wil de lokale belangenorganisatie een dorpsagenda opstellen.

Er deden 250 inwoners mee aan de enquête. Het komt er feitelijk op neer dat het goed toeven is in Rouveen. De burgers zijn het meest tevreden over de bereikbaarheid van het dorp. Liefst 86 procent van de mensen is hier zeer content mee. Parkeren in het dorp is ook totaal geen probleem, vinden de mensen en er hoeven ook geen maatregelen te komen voor de automobilist. Dat is allemaal goed.

Sterk verenigingsleven in Rouveen

Zeventig procent van de inwoners vindt dat er (als corona er niet is) voldoende mogelijkheden zijn om elkaar in Rouveen te ontmoeten of activiteiten te doen. Slechts 5 procent is het daarmee oneens. ‘Rouveen heeft een sterk verenigingsleven er zijn voldoende activiteiten voor jong en oud’, vindt maar liefst 83 procent van de ondervraagden. Hetzelfde geldt voor de sport, waar 70 procent uiterst tevreden is over het aanbod.

Ongeveer een derde van de respondenten van het niet nodig dat er iets verandert voor het eigen welzijn, maar iets meer mensen (37 procent) zouden wel graag wat veranderd zien. Bijvoorbeeld een veiligere infrastructuur.

Verkeersinfrastructuur

Op de vraag of Rouveen een veilige en goede verkeersinfrastructuur heeft, passend bij de wijze waarop het dorp is gegroeid in de afgelopen jaren, is 41 procent van de mensen het ermee eens. Dat kan dus beter. Van de mensen die de enquête hebben ingevuld, vindt 34 procent het wel goed en 25 procent heeft geen mening.

De infrastructuur heeft dringend aandacht nodig met betrekking tot veiligheid voor fietsers en voetgangers, vindt 47 procent. Daarmee is 22 procent het oneens, de rest weet het niet. De meeste mensen missen weinig als het om de leefbaarheid gaat.