Cornelis Offerein uit Fort, Zuidwolde: bombardementsslachtoffer - Verplicht tewerkgesteld in Münster

Historicus Albert Metselaar duikt wekelijks voor de Hoogeveensche Courant in het verleden. Deze keer: Cornelis Offerein bombardementsslachtoffer.

De woning bij Fort, waar Cornelis Offerein opgroeide.

De woning bij Fort, waar Cornelis Offerein opgroeide. Foto: Archief Albert Metselaar

Cornelis Offerein was een zoon van Albert Offerein en Jantje Mennink van Fort, gemeente Zuidwolde. Hun toenmalige adres was Fort E 108. Het adres werd later Kleefegge 4. ‘Knelis’ ging naar school te Veeningen, in de school van meester Roelof Staats. Het gezin viel onder de Hervormde kerk van Zuidwolde. Ze kwamen er wel, maar waren geen vaste bezoekers. Er zijn weinig herinneringen aan zijn jonge jaren bewaard gebleven. Het leven van de jongeren stond vooral in het kader van ‘werken’, en als het niet bij een baas was, dan was het wel op het boerderijtje van de ouders. Verenigingsleven was er nog niet op Fort, in de dagen dat Cornelis jong was. Cornelis had werk als landarbeider bij een landbouwer in de buurt. Zijn kameraad was Tiele Westerhuis van Fort. Hij was er niet meer, kon zijn herinneringen niet meer weergeven, toen er historische aandacht kwam voor Cornelis. Verkering? Ach, je had wel contact met andere jongeren, ook met de meisjes uit de buurt, maar niet zo vast dat een naam bewaard bleef. Het was nog zonder binding…..

Verplicht tewerk gesteld

Nieuws

menu