Dalfsen gaat voor 100 procent lokaal eigendom van energieprojecten

De gemeente Dalfsen is op zoek naar de meest geschiktste plaatsen voor windturbines en zonneparken. Over de gebieden waar ze niet moeten komen is al duidelijkheid. Dat bleek maandagavond tijdens de raadscommissie.

De nieuwe windturbine van Nieuwleusen Synergie is al voorzien van twee van de drie wieken.

De nieuwe windturbine van Nieuwleusen Synergie is al voorzien van twee van de drie wieken. Foto: Rieks Folkerts

Dat zijn de gebieden met bestemmingen zoals natuur, agrarisch gebied met waarden, landschapselement, verkavelingsstructuur, milieuzone grondwaterbescherming en luchtverkeer.