Dalfsen legt financiële pijn niet direct bij burgers

Dalfsen NDC/ Michiel Kolle

Dalfsen - De OnroerendZaakBelasting (OZB) en de hondenbelasting blijven in de gemeente Dalfsen voorlopig ongewijzigd.

Tijdens de maandagavond gestarte bespreking van de plannen voor de komende jaren, de algemene beschouwingen, stelden de politieke partijen dat aan beide zaken niet getoornd wordt.

Ook de beide gemeentelijk zwembaden blijven bestaan cq open; wel wordt de mogelijkheid nogmaals bekeken of overgegaan kan worden om de twee baden te privatiseren.

De politici vergaderen digitaal. Na het voorlezen door de fractieleiders van hun algemene beschouwing waarvoor ze 4 minuten de tijd kregen, konden de andere raadsleden vragen stellen. Dit gebeurde best vaak waarbij kenmerkend was dat er vaak wel woorden kwamen, maar geen antwoorden. Vervolgens gaven de wethouders en burgemeester een beknopte reactie.

De gemeente Dalfsen kampt net als veel andere gemeenten met financiële tekorten voor 2020 een bedrag van ruim 3 miljoen euro. Als hoofdoorzaak worden de te lage bijdragen van het rijk genoemd voor onder meer het sociaal domein.

De partijen willen de pijn niet bij de burgers leggen maar zoeken naar andere oplossingen. Voor de gemeente Dalfsen is het een prettige bijkomstigheid dat ze over voldoende reserves beschikken. Alle partijen steunen het collegevoorstel om deze reserves in te zetten en het financiële risico van de gemeente iets te vergroten of te wel investeren dankzij de inzet van reserves.

De partijen spraken hun zorg uit over de plannen van het rijk om de bijdrage voor de gemeenten te herzien. Voor de kleine gemeenten betekent dit nog minder inkomsten. Leander Broere van de PvdA wees in dit verband op de situatie van Zwolle waar men ieder jaar een overschot heeft. „Het lijkt wel alsof er van bovenaf op deze manier nieuwe gemeentelijk herindelingen afgedwongen worden.”

Ook wil men de ambities bijstellen maar het centrumplan voor Dalfsen moet worden uitgevoerd (GB en CDA). Het zelfde geldt voor het armoedebeleid. Donderdagavond 25 juni kunnen de raadsfracties hun inbreng nogmaals benadrukken. De uiteindelijke beslissingen worden op maandag 29 juni genomen.

Door Rieks Folkerts

Nieuws

menu