De Singelier in Diever ontvangt Sinterklaas op vernieuwd schoolplein. Kinderen droegen zelf ideeën aan voor verbeteringen

De kinderen ontvingen Sinterklaas op hun nieuwe schoolplein.

De kinderen ontvingen Sinterklaas op hun nieuwe schoolplein. Aangeleverde foto

Basisschool De Singelier in Diever kreeg vanmorgen bij de laatste werkzaamheden op het vernieuwde schoolplein hulp van niemand minder dan Sinterklaas.

Er is de afgelopen tijd heel hard gewerkt door ouders, vrijwilligers en kinderen om het schoolplein aantrekkelijker en groener te maken. De ideeën voor verbetering van het schoolplein komen van de kinderen zelf. Deze zijn getoetst bij de ouders, het onderwijsteam, de gemeente en de buurt. Inmiddels zijn nestkastjes en insectenhotels geplaatst, een nestschommel en een klimrek. Er is een pannakooi geplaatst, een omheining van houten palen, met vier doeltjes waarbinnen gespeeld kan worden met of zonder bal.

De afgelopen maand hebben ouders op de zaterdagen een grote tegelbank kunnen realiseren, een soort amfitheater voor buitenlessen, een fijne zitplaats om te chillen en natuurlijk om lekker op te spelen. En tot slot hebben de kinderen zelf honderden planten en struiken en bomen geplant om het plein te vergroenen in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Er is daarbij speciaal gekozen voor planten, bomen en struiken die goed passen in Drenthe en die het plein niet alleen voor de kinderen, maar ook voor insecten, bijen en andere kleine dieren aantrekkelijk maken.

De werkzaamheden voor het schoolplein zijn met name gefinancierd met de opbrengst van het ophalen van oud papier door de ouders van de kinderen.