De Wolden en Westerveld komen met gezamenlijk onderzoek naar toekomst van de boeren

Er komt een onderzoek naar de toekomst van de landbouw in De Wolden en Westerveld. Foto: Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe

De gemeenten De Wolden en Westerveld komen met een gezamenlijk onderzoek onder agrarische ondernemers in beide gemeenten. Westerveld fungeert als opdrachtgever en de kosten van 30 mille worden gedeeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de stichting Stimuland, dat in Overijssel al zijn sporen heeft verdiend.

Daarnaast wil de gemeente De Wolden 300.000 euro opnemen in de komende begroting voor een ‘transitiefonds toekomstgerichte landbouw’. Het college van B en W heeft deze vraag neergelegd bij de gemeenteraad.

De acties van het Wolder college komen mede voort uit de twee dialoogavonden over dit onderwerp, die in januari en twee weken geleden werden gehouden. Daar werd door allerlei deskundigen, ondernemers en inwoners gesproken over de toekomst van de landbouw. De resultaten van deze dialoogavonden en het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder agrarische ondernemers, worden meegenomen in het economisch actieplan.

Een goede toekomst

Het gemeenschappelijke onderzoek moet inzicht geven in het perspectief van de ondernemers zelf en wat zij nodig hebben voor een goede toekomst. De gemeente De Wolden kiest ervoor om de sector zelf aan het woord te laten en dat te gebruiken bij het bepalen van het beleid. „Anders dreigt het risico dat er maatregelen worden gekomen die minder effectief zijn.”

Het onderzoek bestaat uit een enquête onder alle agrarische ondernemers en vijftien verdiepende interviews. Ook staat een groepsgesprek gepland met stakeholders die kennis hebben van de ontwikkelingen in de agrofood sector. Het onderzoek moet inzicht geven in het perspectief van de ondernemers zelf en wat zij nodig hebben voor een goede toekomst.

Gezamenlijk optrekken

Dat de twee gemeenten het onderzoek samen uitvoeren, komt doordat er daar ook al plannen waren. „Door hierin gezamenlijk op te trekken gaan we efficiënt om met financiële middelen en ambtelijke capaciteit. De onderzoeksvragen worden per gemeente apart beantwoord”, laat het Wolder college weten. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het budget Plattelandsontwikkeling.

Een van de steunmaatregelen die De Wolden gaat nemen, is het financieren van innovatieve projecten. Met het transitiefonds kunnen projectaanvragen worden beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria. „Voorop staat dat we als gemeente niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en dus niet gaan voorschrijven welke maatregelen nodig zijn. Wel kunnen we bepalen aan welke doelen we willen meewerken”, legt het college uit.

Als het aan het college van De Wolden ligt, wordt al volgend jaar gebruik gemaakt van het transitiefonds. Er lopen nu al verschillende initiatieven in Zuidwest-Drenthe, waaronder twee projecten van de Gebiedscoöperatie. Daar komen volgens B en W nog initiatieven bij vanuit de Regio Zwolle en de provincie Drenthe.

Nieuws

menu