De Wolden steekt komende jaren 800.000 euro in initiatiefrijke dorpsprojecten

Gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde. Foto: archief Jacob Melissen

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders blijven Initiatiefrijk De Wolden ondersteunen en stimuleren met het toekennen van 800.000 euro voor de komende vier jaar.

Initiatiefrijk De Wolden is een succes gebleken. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de subsidieregeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden.

Projecten tot 2.000 euro kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf 2.000 euro kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november. Met de projecten van Initiatiefrijk De Wolden kan het saamhorigheidsgevoel in de dorpen verder groeien en werken inwoners en gemeente samen aan een Krachtig De Wolden, stelt het college.

De dorpencontactfunctionarissen van de gemeente, Jacomijn de Jong en Suzanne Lammers, denken met initiatiefnemers mee over de haalbaarheid van een plan of het versterken ervan.

Nieuws

menu