De Wolden wil bewoners bewuster maken van belang van goede afvalscheiding. Afkeuren PMD is gemeente doorn in het oog

De grondstofstromen in de gemeente De Wolden kunnen nog veel beter. Daarom stelt het college van B en W een bedrag van 50.000 euro beschikbaar voor het opzetten van een bewustwordingscampagne. Daarmee moet onder andere de afkeur van met name PMD- en GFT-afval tegen worden gegaan.

Plasticinzameling.

Plasticinzameling. ANP

Het afkeuren van door de afvalverwerkers opgehaalde PMD is al jaren een doorn in het oog van opeenvolgende wethouders. Plastic, metaal en drinkpakken leveren de gemeente geld op, mits er geen ander afval tussen zit. Dan kost het de gemeente juist geld. Het verschil van kosten en opbrengsten tussen een ton goedgekeurd en een ton afgekeurd afval, bedraagt 453 euro.