Deel van Staphorst-Noord wordt een buurt voor en door bewoners. Die willen minder huizen en minder hoge bebouwing

Architectenbureau KAW uit Groningen realiseert de wijkvernieuwing in Staphorst-Noord. Bewoners en woonstichting VechtHorst kozen samen voor dit bedrijf.

Projectleider Monique Kikkert en VechtHorst-directeur Robert Waarsing in de te vernieuwen wijk.

Projectleider Monique Kikkert en VechtHorst-directeur Robert Waarsing in de te vernieuwen wijk. Foto: Streekredactie

VechtHorst wil veertig huizen en zestien garageboxen in Staphorst-Noord slopen om er een nieuwe wijk met zestig huurwoningen en appartementen te realiseren. Het gaat om huizen in de Kon. Julianastraat, van nummer 32 tot en met 58 en de Oranjestraat, van 33 tot en met 63. Het zijn vier blokken van vier woningen en vier van zes, allemaal identieke huizen uit 1964. Het is niet rendabel om woningen uit die tijd klaar te maken voor de toekomst.

Drie architecten mochten zich presenteren voor de wijkvernieuwing. Zowel de bewoners als de woonstichting kozen unaniem voor KAW. Een concreet plan is er nog niet. KAW presenteerde een visie, nu werken bewoners, buurt, de wijkraad en VechtHorst samen aan een plan waar iedereen achter kan staan.

Meedenken en meebeslissen

Het is een enorm project. VechtHorst wil het samen met de huurders doen. Er is een bewonerscommissie gevormd, bestaande uit vijf bewoners. Die koos samen met VechtHorst KAW als bureau om een ontwerp te maken. Daarna kwam er een buurtcommissie met zes personen uit de aanpalende straten. Samen met vertegenwoordigers van de Wijkraad Staphorst-Noord vormen deze twee commissies één vertegenwoordiging die in alles wordt betrokken, meedenkt en ook meebeslist.

Het is voor het eerst dat VechtHorst op deze wijze een wijk gaat vernieuwen. Projectleider Monique Kikkert: „Zo wordt de nieuwe wijk er eentje voor en door de buurt en de bewoners. Dat kost veel tijd en energie, maar we hopen op een gedragen plan, want het gaat om woningen die er minimaal veertig jaar staan. De tijd die we nu kwijt zijn aan samen met iedereen plannen maken, hopen we in te halen in het vergunningentraject. Immers als we samen een wijk ontwikkelen, waar iedereen achter staat, zijn er waarschijnlijk ook minder bezwaren.”

Bewoners willen minder woningen

Bewoners en omwonenden lieten al weten graag te zien dat er minder woningen worden gebouwd, dan de zestig die VechtHorst zou willen en ook minder hoog. Dit alternatieve scenario wordt nu meegenomen in het traject. Het heeft vermoedelijk wel gevolgen voor de exploitatie. Die gaat namelijk uit van zestig huizen.

„We zijn nu aan het puzzelen wat er kan. Daar nemen we de tijd voor”, zegt Kikkert. „We hadden de planning dat we over een jaar met de sloop zouden beginnen, maar die termijn hebben we losgelaten. Dit kost meer tijd en dat is ook prima. We zitten nog in het beginstadium, er zijn ideeën, maar geen concreet plan. Dat maken we samen met huurders, buurtgenoten en de wijkraad.”

Verhuiskostenvergoeding voor bewoners

In december vorig jaar woonden er nog 36 huishoudens in de huurwoningen die gesloopt gaan worden. Daar zijn sindsdien al elf huishoudens van verhuisd. Voor VechtHorst is dat positief omdat er dan minder huishoudens naar een tijdelijke woning hoeven. De mensen mogen namelijk terugkeren in de vernieuwde wijk, maar moeten wel tijdelijk elders wonen.

Alle huurders krijgen 6250 euro verhuiskostenvergoeding van VechtHorst. Ook de mensen die nu al zijn vertrokken, terwijl er nog geen sociaal plan is voor het project. Kikkert: „We zijn dat niet verplicht, maar dit is een ingrijpend proces voor onze klanten. We willen er voor hen zijn.”