Defensie slaat brandput bij Kolonie van Weldadigheid in Frederiksoord

De brandput in Frederiksoord wordt aangeboord.

De brandput in Frederiksoord wordt aangeboord. Foto Harm Mooibroek

Militairen van het Waterboordetachement van de Koninklijke Landmacht hebben dinsdagmiddag een brandput geslagen in Frederiksoord om het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid brandveiliger te maken.

De brandput is het resultaat van de samenwerking die de Maatschappij van Weldadigheid, Univé, Veiligheidsregio Drenthe, Defensie en de gemeente Westerveld een jaar geleden aangingen om een oplossing te vinden voor het probleem. De trieste aanleiding van het unieke samenwerkingsverband is het verloren gaan van één van de koloniewoningen in november 2021. Door een brand werd de woning grotendeels verwoest.

Een probleem bleek het gebrek aan water in de buurt. Blusvoertuigen krijgen hun water van waterwagens. Als die water dichtbij kunnen halen, voorkom je dat er kostbare tijd verloren gaat. De nieuwe put zorgt ervoor dat er bij een grote brand in Frederiksoord, Wilhelminaoord of in de omliggende (natuur)gebieden nu altijd genoeg water voor handen is.

Dubbelzijdig aanrijden

Voor de brandveiligheid keek de brandweer van Veiligheidsregio Drenthe ook naar een nieuwe aanvliegroute bij het blussen van Unesco Werelderfgoed. Zo wordt er meer geoefend op het blussen van branden: Hoe kan de schade bij brand worden beperkt en het erfgoed behouden blijven? Daarnaast is er besloten bij dergelijke branden in vervolg dubbelzijdig aan te rijden. Dat betekent dat er twee brandweerkorpsen op een melding afkomen, ieder korps met een blusvoertuig.