Dit is het nieuwe college van de gemeente Westerveld

Van links naar rechts: wethouder Jacob Boonstra (CDA), gemeentesecretaris Debbie Bruijn–Van den Berg, burgemeester Rikus Jager, wethouder Roel Vedder (VVD) en wethouder Henk Doeven (Duurzaam Sterk Westerveld). Foto: gemeente Westerveld

Henk Doeven (Duurzaam Sterk Westerveld), Roel Vedder (VVD) en Jacob Boonstra (CDA) zijn woensdagavond benoemd tot wethouder in de gemeente Westerveld. De raad besloot daarnaast dat Roel Vedder en Jacob Boonstra voor de duur van een jaar ontheffing krijgen van het vereiste ingezetenschap. Vedder woont in Meppel, Boonstra heeft net een nieuw huis betrokken in Haren.

Henk Doeven heeft in zijn portefeuille beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, milieu inclusief afval, kunst, cultuur en musea, maatschappelijke voorzieningen en sport. Roel Vedder gaat zich bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling (inclusief wonen en bouwen), duurzame energie, economie inclusief landbouw en natuur en handhaving. Jacob Boonstra is de bestuurlijke trekker van het sociaal domein inclusief zorg en onderwijs, recreatie en toerisme inclusief het programma Vitale Vakantieparken, financiën, grondexploitatie, volksgezondheid en participatie.

Burgemeester Rikus Jager blijft zich bezighouden met openbare orde en veiligheid, bedrijfsvoering en algemene zaken, monumentenbeleid, archeologie en UNESCO Leerstoel, cultureel erfgoedlijst en de promotie van de lokale economie (promotie).

Nieuws

menu