Donatie van Rotary Club Hoogeveen-De Wolden voor Taalpunt in De Wolden

Speciale boeken voor deelnemers van Taalpunt De Wolden. Foto: Taalpunt De Wolden

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Ook het werken met een computer, telefoon of laptop is voor deze mensen lastig. In de gemeente De Wolden gaat het om ongeveer 12 procent van de volwassen inwoners, ruim 2000 mensen.

Voor deze mensen bestaat daarom sinds 2017 een Taalpunt in gemeente De Wolden. Via deze plek kan er hulp worden gevraagd of hulp aangeboden worden bij het schrijven, lezen of rekenen. De coördinator begeleidt zo’n dertig vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn wekelijks acties om met de deelnemers het lezen, schrijven of rekenen te oefenen. Ook zijn er verschillende spreekgroepjes acties.

Leesmateriaal

Meestal werken de taalkoppels in de bibliotheek omdat daar een groot arrangement aan boeken staat. De meeste ervan zijn voor de minder geletterde doelgroep lastig te lezen. Voor de mensen die moeite hebben met taal zijn er andere, speciale boeken nodig. Deze boeken kunnen worden besteld bij speciale uitgeverijen. In elke bibliotheek in de gemeente De Wolden staat op dit moment een aantal boeken dat in een makkelijkere taal is geschreven.

Wandelen voor taalboeken

Vorig jaar heeft Rotary Club Hoogeveen-De Wolden van de coördinator van het Taalpunt een presentatie over laaggeletterdheid gehad. Na deze presentatie besloot de Rotary om iets te organiseren voor het Taalpunt, iets waar ze echt baat bij had. De Rotary Club wil op deze manier bijdragen aan het verbeteren van geletterdheid van de deelnemers bij het Taalpunt.

Dankzij de opbrengt van een onlangs georganiseerde wandeling door de Rotary kunnen er nieuwe leesboeken voor de doelgroep worden aangeschaft. De vrijwilligers van het Taalpunt De Wolden zijn de wandelaars dankbaar voor hun donatie. In totaal is er 250 euro opgehaald met de wandeling.

Het Taalpunt De Wolden probeert altijd op nieuwe manieren de deelnemers te stimuleren, maar is daar wel hulp bij nodig. Aanmelden als vrijwilliger of een donatie doen kan via info@taalpuntdewolden.nl of spreek een bericht in via 0633565421.

Nieuws

menu