Dorpsbelangen Zuidwolde en Plaatselijk Belang Linde trekken aan de bel. Het wachten is op de fietsbrug over de N48, maar het gevaar voor fietsers ligt nog steeds op de loer

Het aantal leerlingen dat vanuit de gemeente De Wolden en zelfs de wijk Erflanden in Hoogeveen naar de middelbare school in Dedemsvaart gaat, blijft groeien. In 2016 waren dat er 128, nu zijn het er inmiddels 224.

Het viaduct over de N48 bij Linde blijft nog wel even gevaarlijk. Er komt ene fietsbrug naast dit viaduct, links of rechts, maar dat duurt nog wel even.

Het viaduct over de N48 bij Linde blijft nog wel even gevaarlijk. Er komt ene fietsbrug naast dit viaduct, links of rechts, maar dat duurt nog wel even. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Bijna al die leerlingen fietsen dagelijks tussen hun woonplaats en de school en rijden dan over het viaduct over de N48 bij Linde. Waarom gaan die leerlingen juist naar Dedemsvaart en hoe staat het er met de fietsbrug voor?

De fietsverbinding van Zuidwolde naar Dedemsvaart kent een lange historie. Met de aanleg van het vrijliggend fietspad langs de Linderweg, werd een acuut veiligheidsprobleem weggenomen. Resteerde de oversteek van de N48 over het viaduct, waar ook al jaren over gedebatteerd is. Die fietsbrug komt er, dat is zeker. Naast het viaduct, maar wanneer?

Er is geld voor beschikbaar, maar Dorpsbelangen Zuidwolde en Plaatselijk Belang Linde hebben toch nog steeds zorgen. „Wij worden regelmatig benaderd vanwege gevaarlijke situaties die zich daar voordoen. En dan komt de herfst er weer aan, waarbij je weer veel gedoe krijgt met de verlichting. Natuurlijk kost de realisatie van zo’n fietsbrug tijd, maar de stroom schooljeugd gaat wel door”, constateert Martijn Mulder, voorzitter van Plaatselijk Belang Linde.

Weinig grip op jongeren

De voorzitter zegt mede namens Dorpsbelangen Zuidwolde na te denken over hoe het moet in de periode totdat de nieuwe brug er uiteindelijk is. „Je hebt weinig grip op de jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan, wij doen veel met Facebook. Er zijn veel bijna-ongelukken geweest die nergens worden geregistreerd, gelukkig nog steeds zonder slachtoffers. Het blijft bij wat gesneuvelde spiegels, maar weten de mensen wel hoeveel ander verkeer er daar over de N48 moet? Tweemaal daags al die scholieren, maar ook landbouwverkeer en vrachtwagens. Best wel eng.” Plaatselijk Belang Linde moedigt de kinderen in ieder geval aan om met z’n tweeën naast elkaar te fietsen, wat inhalen op het viaduct tegen zou moeten gaan.

Wethouder Hilda Mulder kent de geluiden, maar geeft aan dat er geen aanpassingen komen. „We gaan geen voorzieningen treffen als we weten dat we zo dicht bij de gewenste ingreep zijn. Er is gevraagd om rijbaan-arcering, maar we willen nu geen extra kosten maken.” De aanbesteding is inmiddels uitgezet, het wachten is op reacties van aannemers.

Ecoduct Stiggeltie

Voor de realisatie van de fietsbrug zijn de betrokken organisaties na de zomer al tweemaal bij elkaar geweest. Het gaat dan om vertegenwoordigers van provincie, gemeente, Rijkswaterstaat, Dorpsbelangen Zuidwolde en Plaatselijk Belang Linde, Het Drents Landschap en de Natuurvereniging Zuidwolde. De angst dat de natuur van het naast het viaduct gelegen ecoduct Stiggeltie zou lijden onder de stroom fietsers, leidde er mede toe dat naar een alternatief tracé wordt gekeken met nieuwe brug. Een van de vragen is waar die nieuwe fietsbrug moet komen. „Dat maakt ons niet zoveel uit, als het maar veilig is en sober. Het hoeft geen kunstwerk te worden”, vindt Martijn Mulder.

Wethouder Hilda Mulder kan daar al meer duidelijkheid over geven. „We hebben met alle partijen alle opties bekeken, tot aan de Oude Linderweg langs de sauna aan toe, maar zijn uitgekomen bij het huidige viaduct. De nieuwe fietsbrug komt dan rechts of links daarvan te liggen.” Het wachten is nu op de uitkomsten van een nieuwe natuurtoets. „We hadden al een natuurtoets voor de optie ecoduct en hebben daarom al veel data in beeld, maar in de nieuwe toets moete de effecten duidelijk worden voor het Natuur Netwerk Nederland, waar het hele gebied onder valt. We hopen dat we deze toets spoedig definitief vast kunnen stellen”, aldus Hilda Mulder.

Ze hoopt dat volgend jaar de eerste schop de grond in kan, er is in ieder geval al budget voor beschikbaar van meerdere partijen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Stroom leerlingen vanuit De Wolden en Erflanden naar Dedemsvaart beleeft forse groei

De groei van het aantal kinderen dat de middelbare scholen van Dedemsvaart, Hardenberg en Ommen verkiest boven Hoogeveen, groeit ieder jaar. Van 128 leerlingen in 2016, ging het van 142 naar 167 (2018), 167, 176, 193 en nu ineens naar 224. Het is een stijging van 80 procent.

De meesten kiezen, vooral vanuit het openbare IKC Het Groene Hart in Zuidwolde, voor De Zeven Linden, iets minder gaan van IKC De Heidevlinder naar het Vechtdal College. En omdat beide scholen geen gymnasium hebben, trekken er ook kinderen verder naar Hardenberg, Ommen of zelfs Zwolle. In de Overijsselse hoofdstad is het Deltion College populair, de jeugd stapt dan vaak in Dedemsvaart op de bus. De kinderen komen niet alleen uit Zuidwolde, maar ook uit Erflanden.

Martijn Mulder was tot vorig jaar directeur-bestuurder van openbaar onderwijsorganisatie Wolderwijs. In die hoedanigheid had hij al contact met de scholen in Dedemsvaart en zag hij de leerlingenstromen jaarlijks veranderen. „Ook vanuit Ruinen hoor! Het ene jaar gaan kinderen massaal naar Meppel, een ander jaar trekken ze juist weer naar Hoogeveen. Nu gaan er vanuit Ruinen en Zuidwolde niet zo veel meer naar Hoogeveen. Ik hoorde dat de kleinschaligheid in Dedemsvaart een grote rol speelt. Op zo’n school ervaren ouders dat de zorg voor kinderen met leerproblemen goed geregeld is.”

Actieve werving

Dat wordt bevestigd door de woordvoerders van beide scholen, maar de aanleg van een veilig fietspad van Linde naar Dedemsvaart speelt mee in de schoolkeuze. Nanda Smit van het Vechtdal College vertelt er bij dat vanuit haar school al zo’n tien jaar actief wordt geworven op basisscholen in de regio. „Wij geven voorlichting op basisscholen in Zuidwolde, Veeningen, Kerkenveld en Drogteropslagen, maar straks ook in Hoogeveen bij obs ’t Rastholt. En de spannende escaperoom op onze open Dag doet het ook goed. Als kinderen naar ons toegaan, komen broers en zussen of vriendjes daar al snel achteraan”, constateert Smit. Speelt volgens haar verder mee dat het onderwijsconcept van het Vechtdal College veel jongeren aanspreekt. „In de ochtend lessen en ’s middags kiezen de leerlingen met hun coach zelf voor invulling.”