Drenthe zit nog met heel veel vragen. 'De stikstofplannen raken direct aan de leefomgeving van de inwoners, het bestaan van veel boeren en de economie in het landelijk gebied'

De provincie Drenthe heeft vooral veel vragen over de stikstofplannen van Den Haag, want er is volgens Gedeputeerde Staten nog veel onduidelijk. „De plannen raken direct aan de leefomgeving van de inwoners, het bestaan van veel boeren en de economie in het landelijk gebied.”

De provincie Drenthe gaat, net als Overijssel, door de gebiedsgerichte aanpak.

De provincie Drenthe gaat, net als Overijssel, door de gebiedsgerichte aanpak. Foto: Frens Jansen

Drenthe wil daarom eerst in gesprek met het kabinet.