Wethouders Drenthe schrijven brandbrief aan minister Adriaansens over tekortschietende ondersteuning van ondernemers

Burgemeester Richard Korteland van Meppel in zijn rol als voorzitter van de vereniging van Drentse gemeenten (portefeuille EZ) en Henk Brink, de gedeputeerde van de provincie Drenthe ondertekenen de brief.

Burgemeester Richard Korteland van Meppel in zijn rol als voorzitter van de vereniging van Drentse gemeenten (portefeuille EZ) en Henk Brink, de gedeputeerde van de provincie Drenthe ondertekenen de brief. Aangeleverde foto

De wethouders Economische Zaken van de twaalf Drentse gemeenten en het ondernemersplatform Ik ben DrentsOndernemer (IBDO) krijgen steeds meer signalen van ondernemers die moeite hebben om hun energierekening te betalen. De wethouders en de gedeputeerde van de provincie roepen in een brandbrief de minister op om maatregelen te nemen.

De bestuurders hebben vastgesteld dat de ondersteuning die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan Drentse ondernemingen biedt, ontoereikend is om de klappen op te vangen van de energiecrisis. Zij vragen daarom aandacht voor deze situatie en stellen minister Adriaansens van EZK voor het Drentse bedrijfsleven verdergaand tegemoet te komen dan het kabinet onlangs heeft besloten.

‘Aanspreken van reserves is niet meer mogelijk, omdat deze reserves al zijn verbruikt om de gedwongen sluiting tijdens de corona pandemie te kunnen doorstaan. Bedrijven zijn vaak ook niet meer in staat om de prijzen voor hun producten te verhogen, omdat dit een negatief effect heeft op hun afzet. Voor veel ondernemers zal dit betekenen dat er werknemers moeten worden ontslagen of in het ergste geval een faillissement moet worden aangevraagd’, schrijven de wethouders in de brief.

Voorgesteld wordt dat de minister van EZK de steun gaat intensiveren. Deze steun dient te bestaan uit compensatie aan die ondernemers die hun bedrijfsprocessen willen verduurzamen en onder meer willen overgaan tot het opwekken van hernieuwbare energie.

Daarnaast stellen de Drentse bestuurders voor zo snel mogelijk werk te maken van de ontwikkeling van de landelijke aanpak om ondernemers versneld te laten verduurzamen en ondernemers met een belastingschuld uit de coronaperiode de mogelijkheid te bieden van een soepeler terugbetalingsregime zodra deze ondernemers besluiten te investeren in de verduurzaming van hun bedrijf.

‘Ondernemers worden geacht om de in de coronatijd opgebouwde belastingschuld binnen 5 jaar terug te betalen, waarbij de wettelijke invorderingsrente oploopt tot 4 procent vanaf 1 januari 2024. Door deze terugbetaling en de daarop toegepast rente, hebben ondernemers minder ruimte om zelf te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Wij zouden willen pleiten voor een soepeler terugbetalingsregime bij investering in verduurzamingsmaatregelen.’