Drinkwaterbedrijf Vitens trekt aan de bel: watergebruik stijgt extreem en leveringszekerheid staat onder grote druk

De drinkwaterlevering van Vitens staat onder druk. Foto: NDC/ Egbert Voerman

De drinkwatervoorziening in Overijssel (maar ook in Meppel) en daarmee de leveringszekerheid staat onder hoge druk. Door droge en hete zomers stijgt de drinkwatervraag extreem. Dat schrijft drinkwaterbedrijf Vitens in een brief aan de provincie Overijssel.

Vitens heeft in 2018, 2019 en 2020 nog nooit zoveel drinkwater moeten leveren. In Overijssel was het bedrijf naar eigen zeggen genoodzaakt meerdere vergunningen te overschrijden. Het bedrijf levert ook drinkwater aan Staphorst, Steenwijkerland en de gemeente Meppel.

De mogelijkheden om water te winnen (vergunningen) kan de groei in drinkwatergebruik niet bijhouden. De zoektocht naar nieuwe winningen en de bijbehorende processen en procedures duren te lang om tijdig oplossing te bieden. De drinkwatervoorziening voor inwoners en bedrijven is door de huidige voortgang op korte termijn niet meer altijd vanzelfsprekend, laat het bedrijf weten.

Bureaucratie

Vitens ervaart stroperigheid en bureaucratie bij de provincie Overijssel als er nieuwe waterwinvergunningen moeten komen. „Wij vragen u de leveringszekerheid op korte en lange termijn doorslaggevend te stellen ten opzichte van andere belangen. Wij vragen u op zeer korte termijn zorg te dragen voor volledige inzetbaarheid van onze huidige winvergunningen, zonder dat er keer op keer beperkingen worden opgelegd of aanvullend onderzoek wordt gevraagd.”

Naast de huidige tekorten aan inzetbare winvergunningen, heeft Vitens te maken met autonome groei van drinkwatervraag en winvergunningen die onder druk staan. Daarbij staat Overijssel ook nog aan de vooravond van een enorme woningbouwopgave, bijvoorbeeld de opgave in de regio Zwolle van mogelijk tot 80.000 woningen in de aankomende tien jaar. Ook die woningen moeten van drinkwater worden voorzien.

Nieuws

menu