Eerste Drentse biogasnetwerk staat in de steigers in De Wolden, Commissaris Jetta Klijnsma laaiend enthousiast

In het gebied tussen Koekange, de Wijk en Echten moet het eerste biogasnetwerk van Drenthe komen. De vergunningen voor het met kleinschalige mono-mestvergisters opwekken van biogas zijn bijna rond, de aanvraag voor SDE-subsidie gaat de deur uit. Het biogas gaat via nieuw aan te leggen gasleidingen naar een centrale locatie, waar het tot groen gas wordt opgewerkt..

De unieke biogasplannen van de regio Koekange-Echten werden zaterdag gepresenteerd aan het voltallige college van B en W van De Wolden en aan Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

De unieke biogasplannen van de regio Koekange-Echten werden zaterdag gepresenteerd aan het voltallige college van B en W van De Wolden en aan Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Vier initiatiefnemers benaderden 19 agrariërs, waarvan er 13 overbleven. Die hebben zich verenigd in energiecoöperatie Biogasnetwerk Koekange-Echten. De provincie Drenthe heeft een haalbaarheidsstudie gefinancierd en daaruit bleek dat de plannen een goede kans van slagen hebben, mits een groot aantal bedrijven meedoet. Met de dertien agrariërs zijn meer dan voldoende koeien gescoord, om rendabel te kunnen werken.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, die zich zaterdag op het erf van de familie Tijmens liet informeren over alle groene plannen in De Wolden, is laaiend enthousiast en noemde de boeren ‘pioniers’. „Ik vind dit machtig mooi, als ik dit zie, zou je willen dat dit in heel Nederland tot stand wordt gebracht.”

Ver van de werkelijkheid

Wethouder Gerrie Hempen temperde het enthousiasme van de CdK enigszins. „Den Haag staat heel ver van de werkelijkheid in de regio af, die kijkt nauwelijks mee. Dit is een supergoede pilot, maar in Den Haag wordt over een motie gedebatteerd, om geen subsidie meer beschikbaar te stellen voor mestvergisters. Dan zijn we toch echt verkeerd bezig.” De politiek in Den Haag heeft volgens Hempen geen idee hoe het er werkelijk aan toegaat in de agrarische sector. Klaas Tijmens, de man die het project al jaren in zijn hoofd had zitten, stelt vast dat die bewuste motie van kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren op punten niet klopt. „Ze bedoelen vooral co-vergisters, maar onze monovergisters geven geen overlast. Het zijn erfvergisters en er zijn geen transportbewegingen.”

Op 80 meter van het erf van Tijmens loopt een leiding van de Rendo, zoals ze door de hele regio lopen, en daar kan op worden aangesloten. Plan is dan ook om alle bedrijven te verbinden met een centrale locatie bij Tijmens op het erf.