Eerste Gieters Schrijversfestival biedt auteurs een podium. 'Laten zien dat er in de kerk méér te beleven is'

In De Vermaning van de Doopsgezinde gemeente in Giethoorn wordt zondagmiddag het Gieters schrijversfestival gehouden. Drie bekende auteurs die een binding hebben met het waterdorp vertellen over hun boeken. Ds. Gerke van Hiele kijkt ernaar uit. „Het is de eerste keer dat we dit doen. Met deze activiteit willen we laten zien dat er in de kerk méér te beleven is.’’

Ds Gerke van Hiele bereidt zich voor op het eerste Gieters Schrijversfestival.

Ds Gerke van Hiele bereidt zich voor op het eerste Gieters Schrijversfestival. Foto: Wilbert Bijzitter

Het Schrijversfestival is een idee van de projectgroep voor De Vermaning in Giethoorn. De groep zorgt er met vrijwilligers voor dat de kerk in het seizoen ’s middags open kan zijn, maar ontwikkelt sinds vorig jaar ook activiteiten om de kerk toegankelijker te maken en de verbinding te leggen met de dorpsbewoners. Stapsgewijs worden er activiteiten opgezet die zorgen voor meer openheid.