Hoop voor honden en hun baasjes in de Boswachterij Staphorst. Staatsbosbeheer wil een omheind hondenspeelbos

Staatsbosbeheer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een hondenspeelbos van 9 hectare in de Boswachterij Staphorst. Het bos komt in plaats van de twee hondenloslooproutes waarvan de laatste per 1 oktober sluit.

Dit hondenloslooppad bij de Vijverweg is dicht, de andere route volgt in oktober.

Dit hondenloslooppad bij de Vijverweg is dicht, de andere route volgt in oktober. Foto: Streekredactie/Eelco Kuiken

Het gaat om een omheind stuk bos op de hoek Kanlaan / Oosterparallelweg. Of het losloopbos er ook komt, is nog niet zeker. De financiën moeten nog rondkomen. Via onder meer crowdfunding hopen de initiatiefnemers geld binnen te krijgen om ander andere de omheining van dik anderhalve meter hoog te betalen, wat hekwerk te kopen en een kleine parkeerplaats aan te leggen.

Sluiting voor de veiligheid

Staatsbosbeheer had sinds 2011 twee hondenloslooppaden in de boswachterij Staphorst. Ze waren een groot succes. Er kwamen echter steeds meer klachten binnen. Mensen stoorden zich aan viervoeters die niet luisterden. Ook mountainbikers en ruiters hadden last van de honden. De fiets- en ruiterpaden en de routes voor de honden kruisten elkaar. De veiligheid was in het geding. Staatsbosbeheer sloot daarop met pijn in het hart al een van de twee loslooppaden en de andere gaat per 1 oktober dicht.

Hondenliefhebbers onder aanvoering van Sander Braam van hondenpension Happy Care uit Punthorst kwamen daarop in actie. Hondenbezitters maken zoveel gebruik van de paden, dat sluiting ze enorm spijt, want in de meeste bossen in de buurt mogen honden niet loslopen. Zou er geen oplossing zijn, waarbij alle doelgroepen in het bos elkaar niet tegen hoeven te komen?

Hondenlosloopbos

Staatsbosbeheer wil dat veel doelgroepen van het bos kunnen genieten, ook honden en hun baasjes. Er is een oplossing: een hondenlosloopbos, alleen toegankelijk voor viervoeters en hun baasjes, maar niet voor bijvoorbeeld mountainbikers en ruiters. Staatsbosbeheer gaf aan wel mee te willen werken. Er is op zich ruimte genoeg, alleen de bekostiging zou wel een probleem worden. Er is geen geld.

Braam en andere hondenliefhebbers richtten daarop een werkgroep op met een eigen pagina op Facebook, waarin de liefhebbers elkaar op de hoogte houden en communiceren. „Wij willen het hondenlosloopbos wel onderhouden en toezicht houden”, zegt Braam. Hij is ook van plan een crowdfundingsactie op poten te zetten, want er moet ook een omheining komen en een kleine parkeerplaats. Enige duizenden euro’s zijn toch wel nodig. De vergunning is nu aangevraagd en als het allemaal kan, dan komen we in actie om geld in te zamelen. Wij denken dat het moet lukken”, zegt Braam.

De bossen bij Staphorst zijn tussen 1930 en 1940 aangelegd door werklozen uit het Westen van het land. Vanwege de economische crisis in die tijd werden zij ingezet in werkverschaffingsprojecten. Boswachterij Staphorst was vooral gericht op houtproductie en nog steeds gebeurt dat. Tegenwoordig tellen ook natuur en recreatie mee. Het bos wordt daarom op een zo natuurlijk mogelijke manier beheerd.