Fietsroute langs volgende fase herinrichting Beekdal Vledder Aa

Er wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van de tweede fase van het project ‘Middenloop Vledder Aa’. Het eerste deel is in 2014 al gedaan waarbij de beek is hersteld naar de natuurlijke loop. De komende jaren is het overige deel aan de beurt, waarbij 204 hectare van het nieuwe natuurnetwerk wordt ingericht. Vrijdag is het mogelijk om al fietsend geïnformeerd te worden.

De Vledder Aa.

De Vledder Aa. Foto: Prolander

Het projectgebied van het beekdal Vledder Aa ligt ingesloten door de esdorpen Vledder, Doldersum en Wapse. Ten noorden en oosten ligt het Nationale Park het Drents-Friese Woud en Oude Willem/Appelscha en ten noordwesten ligt het buurtschap Boschoord/Boijl. Het deel waar nu gewerkt gaat worden is het deel van Natuurnetwerk Nederland dat nog niet is ingericht tijdens fase 1.

Het doel is dat de nieuwe inrichting van het beekdal Vledder Aa in 2023 gereed is

In opdracht van het Rijk gaat Prolander nu het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten. Prolander is dé uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied in de provincies Drenthe en Groningen. In 2020 zijn volgens Prolander diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd om het gebied beter te begrijpen, met name onder de grond. ‘Hierdoor kan een inrichting worden gekozen die goed bij het gebied past en schade op de omgeving wordt voorkomen.’ Dit jaar staat in het teken van de gezamenlijke planvorming. In 2022 worden de plannen vastgesteld waarna ook de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd. Het doel is dat de nieuwe inrichting van het beekdal Vledder Aa in 2023 gereed is.

Vrijdag is er een fietsroute

Er wordt als eerste gewerkt aan een inrichtingsplan. Dat doet Prolander samen met projectpartners zoals provincie Drenthe, gemeente Westerveld, waterschap Drents Overijsselse Delta en natuurbeherende organisaties. ‘Het opstellen van het inrichtingsplan is een proces van onderzoeken, schetsen, bespreken, bijsturen en steeds concretere plannen maken. Ook mensen in de omgeving van het gebied spelen - vanuit hun betrokkenheid - in dit proces een belangrijke rol.’ Daarom is voor vrijdag door Prolander tussen 11.00 en 17.00 uur een fietsroute uitgezet langs de Vledder Aa. Deskundigen op het gebied van water, natuur en cultuurhistorie staan op strategische punten langs de route om vragen te beantwoorden. Onderweg staan ook ideeënbussen.

‘We weten dat er veel kansen liggen in dit gebied om de bijzondere natuur terug te krijgen die hoort bij een natuurlijk beekdal. Dit komt doordat het een afwisseling kent van hoog en droog en laag en nat. Daarbij komt nog eens dat er grondwater met bijzondere kwaliteiten naar boven komt. Hoe kunnen we de natuurontwikkeling zo goed mogelijk inpassen in een omgeving waarin ook cultuurhistorie, landbouw en recreatie een belangrijke rol spelen? We willen graag met u, als gebiedskenner bij uitstek, in gesprek. Op 11 september trekken we nogmaals het gebied in om u te ontmoeten voordat we het plan gaan maken.’

Plangebied maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland

Het inrichten van de 204 hectare natuur is een opgave vanuit het Rijk. Het plangebied maakt namelijk deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt. Ook moeten in dit project de doelen van Kader Richtlijn Water (KRW) een plek krijgen, zodat de waterkwaliteit van de Vledder Aa verbetert. Van dit specifieke onderdeel is het waterschap opdrachtgever. Daarnaast is het vanwege klimaatverandering belangrijk dat het gebied om kan gaan met hele natte en met hele droge periodes, door water te bergen en vast te houden. Het doel in dit project is om een natuurlijk en klimaatbestendig beeksysteem te ontwikkelen. Een systeem dat goed past in de omgeving, waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen.