Financiële toekomst van de gemeente Dalfsen ziet er zonnig uit

De gemeenteraad van Dalfsen ziet de toekomst positief tegemoet. Deze conclusie trok Leander Broere (PvdA) donderdagavond tijdens de tweede bespreking van de perspectiefnota over de inbreng van de vijf andere fracties .

Het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen.

Het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen. Google maps

De meicirculaire, de herijking van het gemeentefonds en de verwachting dat het rijk gemeentes meer geld geeft voor jeugdzorg maken het voor de raadsleden een stuk gemakkelijker. Bovendien heeft de gemeente voldoende reserves om tegenvallers op te vangen.

Het gemeentebestuur hoeft niet te werken aan bezuinigingen, iets wat men vooraf ook niet echt van plan was. Ook wethouder Ruud van Leeuwen is positief, maar hij benadrukte wel de onvoorspelbaarheid van het rijk. Het ene moment hebben we een groot tekort en een dag later komt er geld van het rijk binnen. Dan is moeilijk te begroten.

Terugblik op clash tijdens eerste bespreking

Broere kwam nog wel even terug zijn eerste inbreng van maandag waarin hij kritisch was richting de raad en het college. Hij zei toen dat zijn ingediende voorstellen in de raad vaak geen resultaat hadden of gehoor vonden bij de andere partijen. Hij vindt dat zijn voorstellen niet vaak gehonoreerd worden. Volgens Broere was zijn inbreng wel kritisch „maar ik bedoel niet dat er niets is gedaan of bereikt”. „Wrijving veroorzaakt glans”, aldus de PvdA-woordvoerder

Over het voorstel van Gemeentebelangen om de recreatiewoningen te legaliseren en permanente bewoning mogelijk te maken zijn de partijen het duidelijk niet eens. GB, VVD en D66 zijn vóór. De andere partijen zijn nog terughoudend over dit voorstel.

Veel verloop van personeel

Nu de medewerkers meer thuis werken wil de gemeente intern in het gemeentehuis aanpassingen doen. Ook werkt het college een plan uit om het meubilair te vervangen en voor de medewerkers een laptop beschikbaar te stellen. In november komt het college met een plan. De gemeente heeft veel verloop van personeel en gaat daarom werken aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Veel partijen vinden het plan een de ChristenUnie om een „Vechtdalpoort” bij de gemeentegrens van Dalfsen-Zwolle te maken een goed idee, ondanks de kosten van 34.000 euro.

Half miljoen voor nieuw beleid

De huidige gemeenteraad wil wel financiële ruimte voor de nieuwe raad creëren. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wethouder Van Leeuwen stelde hierover: „Bij de opzet van de perspectiefnota in februari was de wens van het college om voor de nieuwe raad 500.000 euro structureel te reserveren voor nieuw beleid. Het liep anders. De intentie is er evenwel nog steeds.”

Op verzoek van de raad gaan de leden in gesprek met de vertegenwoordigers van de duurzame dorpen. Belangrijk hierbij is het plan voor gemeentelijk energiebedrijf. „Hoe gaan we om met de rendementen van grootschalige energie projecten”, is daarbij volgens Lucco Nijkamp van de ChristenUnie een van de vragen.