Geen groen licht voor bouw van 24 appartementen aan JC van Andelweg in Staphorst

De Omgevingskamer van de gemeente Staphorst wijst het plan om een appartementencomplex met 24 woningen te bouwen aan de JC van Andelweg af. Dat er ooit wél een dergelijk gebouw komt, lijkt een feit.

Naast scholengemeenschap Pieter Zandt zou het complex moeten komen.

Naast scholengemeenschap Pieter Zandt zou het complex moeten komen. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Het gebouw zou moeten komen te staan naast de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Het is niet zo dat het complex er nooit kan komen, de onderbouwing is niet goed genoeg. Veel zaken ontbreken of zijn te summier. Zo is niet duidelijk wie de doelgroep is voor de woningen en ontbreken andere essentiële zaken. De afstand tot de school lijkt ook wat krap.

Nieuws

menu