Geen groen licht voor bouw van 24 appartementen aan JC van Andelweg in Staphorst

De Omgevingskamer van de gemeente Staphorst wijst het plan om een appartementencomplex met 24 woningen te bouwen aan de JC van Andelweg af. Dat er ooit wél een dergelijk gebouw komt, lijkt een feit.

Naast scholengemeenschap Pieter Zandt zou het complex moeten komen.

Naast scholengemeenschap Pieter Zandt zou het complex moeten komen. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Het gebouw zou moeten komen te staan naast de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Het is niet zo dat het complex er nooit kan komen, de onderbouwing is niet goed genoeg. Veel zaken ontbreken of zijn te summier. Zo is niet duidelijk wie de doelgroep is voor de woningen en ontbreken andere essentiële zaken. De afstand tot de school lijkt ook wat krap.

Het is niet helemaal duidelijk wie de initiatiefnemer is voor de bouw, maar het lijkt er sterk op dat dit Staphorst Ontwikkeling BV is, een combinatie van bouwbedrijven die ook betrokken is bij de bouw van woningen op uitbreidingsplan De Slagen.

Toezegging voor zestien woningen

Aan Staphorst Ontwikkeling is namelijk al in 2007 de toezegging gedaan door de gemeente Staphorst dat er op deze plek een appartementencomplex gebouwd mag worden met zestien woningen, dat centraal gelegen moet zijn in De Slagen. Deze aanvraag behelst 24 woningen en dat zijn er dus acht meer. De initiatiefnemer wijst ook op deze toezegging en hij zegt dat een dergelijk complex goed inpasbaar is op deze plek.

De plek waar het gebouw moet komen, valt binnen het bestemmingsplan De Slagen, partiële herziening fase 2. Het plan maakt de bouw van honderden woningen mogelijk. De JC van Andelweg is een weg met onder andere de Pieter Zandt Scholengemeenschap, het Medisch Centrum Staphorst, een kinderopvang en twee basisscholen. Ook woonwijk De Slagen komt uit op deze weg.

Nieuwbouw in De Slagen

Begin maart ging de eerste schop in de grond voor de tweede fase van woningbouwplan De Slagen. Er komen 114 nieuwe woningen. Fase 1, met 160 huizen, is klaar. De Slagen was jarenlang een hoofdpijnwijk. MegaHome en Staphorst Ontwikkeling bouwden het samen. Tijdens de kredietcrisis ging het mis. MegaHome ging failliet. De bouw lag tien jaar stil. Nu wordt er weer gebouwd.

In Staphorst zitten meer appartementencomplexen in de pijplijn. Zo heeft een projectontwikkelaar plannen om op de locatie van Waanders een complex met 94 appartementen te bouwen. De Omgevingskamer wees dit ook af en wil een kleiner gebouw met rond de tachtig huizen. Vechthorst wil een complex bouwen met negen appartementen bouwen aan de Ebbinge Wubbenlaan. De buurt is het er niet mee eens. Vechthorst wil boven het nieuwe Dienstencentrum aan de Berkenlaan maximaal 36 woningen realiseren. Ook hier ligt de omgeving dwars.