Gemeente Dalfsen compenseert energiekosten kultuurhusen: kosten ruim twee ton

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen gaat de kulturhusen financieel compenseren voor de extra kosten die ze moeten uitgeven voor energie. Voor 2022 is dat een bedrag van 221.937 euro.

De Spil.

De Spil. Frens Jansen

Verder wil het college een inventarisatie doen naar de mogelijkheden voor kostenbesparing door verduurzaming. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor compensatie bij zowel rijk als provincie.