Gemeente Dalfsen werkt plannen voor komst tiny houses uit

Komen er tiny houses in het buitengebied van de gemeente Dalfsen? Pixabay

Alle politieke partijen in de gemeente Dalfsen zijn voor het snel uitwerken van plannen voor de bouw van tiny houses in de kern Dalfsen. Het gaat om een pilot van 12 units die worden gebouwd door de woonstichting Vechthorst.

De raadsleden hebben in 2021 een motie aangenomen waarin gevraagd wordt op de woningbouwplannen te versnellen. De verwachting is dat een unit 100.000 euro gaat kosten.

Maandagavond bespraken de raadsleden opiniërend twee locaties voor tiny houses voor spoedzoekers in Dalfsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft na een lange zoektocht twee locaties gevonden met als eerste een perceel grond ten noorden van de begraafplaats aan de Oosterdalfsersteeg en als tweede locatie een perceel aan de Gerner Es, bij de sportvelden op de hoek Gerner Es/Koekoekssteeg.

Een groep bewoners van de tweede locatie Gerner Es hebben tijdens het inspreekrecht geheel andere plannen voor die locatie kenbaar gemaakt, namelijk een smokkelveldje waar allerlei activiteiten kunnen plaats vinden van trapveldje tot pluktuin. De politieke partijen denken weliswaar verschillend over de locaties, die als vrij gelijkwaardig worden genoemd, maar ze zullen bij de uiteindelijke besluitvorming geen breekpunt worden.

In de plannen gaat het nu om 12 units voor spoedzoekers waarbij nog niet precies duidelijk is wat en wie een spoedzoekers is.

De gemeente verhuurt de grond tegen een nader overeen te komen huurprijs voor maximaal 15 jaar aan Vechthorst. De raadsleden vroegen hoe de verwijzing voor de toekomstige bewoners gaat plaatsvinden. Nu wordt alleen gesproken over spoedzoekers maar in de oorspronkelijk plannen van tiny houses worden ook jongeren en inwoners genoemd die kiezen voor een bewuste leefstijl passend bij dit soort woningen.

De PvdA vindt dat tiny houses ook voor andere kernen mogelijk moet worden. Volgende maand bespreekt de raadscommissie de mogelijkheid om in het buitengebied bij bestaande woningen het plaatsen van 1 of 2 units mogelijk te maken.

Nieuws

menu