Gemeente Dalfsen wil doorstroming bevorderen en maakt prestatieafspraken voor woningbouw

Versnelde nieuwbouw, verduurzaming, aandacht voor energiearmoede en het voorkomen en bestrijden van schulden, begeleiding van kwetsbare doelgroepen en het behouden van een leefbare woonomgeving. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de nieuwe prestatie afspraken gemaakt door de gemeente, de woonstichtingen en de huurdersverenigingen in de gemeente Dalfsen voor de jaren 2023-2024.

Vechthorst wil blijven werken aan duurzaamheid.

Vechthorst wil blijven werken aan duurzaamheid. Vechthorst

Woonstichting VechtHorst start in 2023 met de bouw van 47 eengezinswoningen in Nieuwleusen. Daarnaast onderzoeken VechtHorst en de gemeente Dalfsen de mogelijkheden voor het versneld bouwen van flexwoningen voor diverse doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld statushouders en ‘spoedzoekers’.

Wonen, welzijn en zorg

Nieuws

menu