Gemeente De Wolden en ontwikkelaar onderzoeken mogelijkheden voor woningbouw ten oosten van Kerkweg in Ruinerwold

Foto ter illustratie. Foto: Pixabay

De gemeente De Wolden en ontwikkelaar Dumas Real Estate uit Vledderveen onderzoeken de komende periode de mogelijkheden voor woningbouw ten oosten van de Kerkweg in Ruinerwold.

Het gebied ten zuiden van Ruinerwold en ten oosten van de Kerkweg is als mogelijk uitbreidingsgebied voor woningbouw opgenomen in de Structuurvisie De Wolden 2010-2030 .

De gemeente en de ontwikkelaar gaan de mogelijkheden nader onderzoeken. Dit betekent dat zowel diverse milieuaspecten worden onderzocht als de wijze waarop het gebied ingericht kan worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op huidige woonbehoeften als betaalbaarheid en de beschikbaarheid van levensloopgeschikte woningen.

De omgeving wordt betrokken bij de ideeën voor woningbouwontwikkeling op deze locatie.

Bestemmingsplanprocedure

Burgemeester en wethouders zullen op basis van de resultaten besluiten of zij bereid zijn hun medewerking te verlenen aan een voor woningbouw noodzakelijke bestemmingsplanprocedure.

Nieuws

menu