Gemeente start verkenning naar nieuwe locaties voor toekomstbestendige schoolgebouwen in Nieuwleusen

De gemeente Dalfsen gaat samen met de scholenbesturen uit Nieuwleusen en Dalfsen onderzoeken waar de toekomstbestendige huisvesting voor de leerlingen van de basisscholen gaat komen. In Nieuwleusen zijn de vier in het dorp gevestigde scholen betrokken bij de verkenning: De Wegwijzer, De Zaaier, De Tweemaster en De Planthof.

Kulturhus De Spil.

Kulturhus De Spil. Frens Jansen

In de kern Dalfsen gaat het nu om twee scholen: Het Avontuur en De Polhaar. De schoolbesturen in beide dorpen zijn het met elkaar eens dat er werk aan de winkel is als het gaat om de schoolgebouwen.

Middengebied Nieuwleusen