Gemeentebelangen wil eigen vaccinatielocatie in gemeente Staphorst

De vaccinatiegraad tegen het coronavirus loopt achter in Staphorst. Als het aan de lokale partij Gemeentebelangen ligt, komt er een vaccinatielocatie in Staphorst.

Vaccineren ligt gevoelig in Staphorst.

Vaccineren ligt gevoelig in Staphorst. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Staphorst scoort laag als het om vaccineren tegen corona gaat. In deze gemeente is tussen de 40 en 59 procent van de volwassenen geprikt. Landelijk is dat iets meer dan 75 procent. Tegelijkertijd zijn er ook weinig besmettingen. Dat was een maand of vier geleden wel anders.

„We hebben tijdens de coronaperiode een teststraat gehad in de sporthal van Staphorst, wat ons betreft komt deze variant terug maar dan nu voor vaccinaties”, laat GB-fractievoorzitter Alfred Stegeman weten. „Wij vinden het jammer dat de vaccinatiegraad in Staphorst niet hoger is dan de huidige waarde. Wij vinden dat vaccinatie de methode is om corona te bestrijden. Ook vinden wij dat de overheid de mogelijkheden om te vaccineren zo makkelijk mogelijk moeten maken. De keuze tot vaccinatie is en blijft echter een vrijwillige keuze.”

Doel: hogere vaccinatiegraad

De gemeente Staphorst heeft in haar in 2019 opgestelde lokale gezondheidsbeleid opgenomen te streven naar een hogere vaccinatiegraad. Dit was voor corona. Ook de vaccinatiegraad voor kinderen loopt achter. Staphorst kent met 79,9 procent de laagste vaccinatiegraad in Overijssel onder kinderen. Landelijk is dat 90,8 procent.

De lokale SGP staat duidelijk niet achter deze doelstelling. Fractievoorzitter Erik Hattem: „Voor de SGP staat voorop dat vaccinatie een persoonlijke keuze is. Als mensen op basis van hun geloof hier gewetensbezwaren tegen hebben óf op basis van medische overwegingen zich niet laten vaccineren, dient de overheid dat te respecteren. Het maximale wat de overheid kan doen, is het verstrekken van objectieve informatie. Verder heeft Staphorst een jonge bevolking. Ook landelijk is het percentage coronagevaccineerden onder jongvolwassenen beduidend lager dan het gemiddelde. Daardoor zal de vaccinatiegraad in Staphorst altijd wel achterblijven op het gemiddelde.”

Voorlichting

Volgens de ChristenUnie in Staphorst blijft de keuzevrijheid cruciaal. „Ik begrijp ook de zorgen en keuzes van inwoners die zich niet laten vaccineren”, zegt fractievoorzitter Jan Carlo Bos. „Ik vind het daarom belangrijk dat inwoners op basis van passende en feitelijke informatie en voorlichting weloverwogen keuzes maken. Onze lokale overheid en de gemeentelijke gezondheidsdienst hebben een verantwoordelijkheid om hierin te voorzien. Ik hoop dat de percentages omhoog gaan, zonder dat mensen daartoe gedwongen worden.”

Het CDA in Staphorst vindt dat de overheid moet streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. „Niet door te verplichten, ieder heeft daarin een eigen keuze, maar wel door in ieder geval het eerlijke verhaal te vertellen, allerhande theorieën te ontkrachten en de positieve gevolgen te onderstrepen. Want gaat naastenliefde ook niet om het inenten van jezelf om zo een ander te beschermen?”, vraagt CDA-fractievoorzitter Herriët Brinkman af.