Gemeentelijke bijdrage voor BalkInn

De gemeente Dalfsen onderzoekt of het mogelijk is om een financiële bijdrage te leveren voor de ontwikkelkosten van de natuurboerderij BalkInn. Rietje Lassche van de ChristenUnie vroeg of er al een besluit genomen is over deze subsidieaanvraag.

Vrijwilligers plaatsen de wanden van het paviljoen van natuurboerderij BalkInn.

Vrijwilligers plaatsen de wanden van het paviljoen van natuurboerderij BalkInn.

Ze wees daarbij op meerdere voorbeelden waarbij de gemeente een bijdrage heeft gedaan aan een dergelijk maatschappelijk project. Verder verwees ze naar de inbreng tijdens de bespreking van de tweede bestuursrapportage waar de besteding van de stelpost ambitie raad 2022 aan de orde kwam en meerdere fracties positief waren geweest om hieruit een bedrag beschikbaar te stellen.

Nieuws

menu