Westerveld: 't Olde Schoelplein krijgt nieuwe bestemming. Unieke relatie met Shakespeare

Een artist impression van ’t Olde Schoelplein, met op de achtergrond de heuveltjes. DAAD architecten

Een park in de sfeer van Shakespeare en zes levensloopbestendige huurwoningen. Dat moet de invulling worden van de locatie van het voormalige Dingspilhuus in Diever. Deze plannen, die in december 2020 al gepresenteerd werden, zijn nu klaar voor behandeling door de gemeenteraad.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld en aan de gemeenteraad verzonden. Het plan kwam dinsdagavond ook ter sprake tijdens de Politieke avond toen Rob Hoogeveen van Woonstichting Actium een presentatie gaf over huurwoningen in Westerveld. Duurzaam Sterk Westerveld liet dinsdagavond al doorschemeren dat er wat deze partij betreft wel meer dan zes woningen mogen verrijzen op het plein.

De ontwerpversies van het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben ter inzage gelegen. Ook is voor dit plan een inloopmiddag gehouden. Voor het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven het college geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Wel zal het bouwblok voor de woningen iets worden aangepast.

Relatie met Shakespeare

In de openbare ruimte aan de Hoofdstraat wordt een relatie gelegd met Shakespeare. Dit plan biedt naast ruimte voor groen, parkeren en de weekmarkt ook plaats aan zes levensloopbestendige en biobased sociale huurwoningen. Voor deze woningen is een apart beeldkwaliteitsplan opgesteld waarmee voorwaarden worden gesteld aan de vorm, uitstraling en materiaalgebruik. De grond voor de zes woningen wordt na vaststelling van het bestemmingsplan aan woningcorporatie Actium verkocht.

Nu het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan wordt de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen over vaststelling van het bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting eind oktober gaan plaatsvinden. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt eerst zo spoedig mogelijk gestart met het inrichten van de openbare ruimte.

Nieuws

menu